OCICT logo
Specificatie:
Oracle Database 10g SQL
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR10GSQL5 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL.
Doelgroep
 
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers
Inhoud
 
*Inleiding SQL

*Structuur van database en tabellen

*De principes van een vraagtaal

*Enkelvoudige queries

*Subqueries en gecorreleerde queries

*Opmaken van rapporten

*Toepassingen van views

*Beveiligingsaspecten
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
 
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 10g Administration 1