OCICT logo
Specificatie:
Oracle Database 10g SQL
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR10GSQL5 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL.
Doelgroep
 
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers
Inhoud
 
*Inleiding SQL

*Structuur van database en tabellen

*De principes van een vraagtaal

*Enkelvoudige queries

*Subqueries en gecorreleerde queries

*Opmaken van rapporten

*Toepassingen van views

*Beveiligingsaspecten
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
 
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 10g Administration 1