OCICT - Opleidingen Java - Object Oriented Design met UML
OCICT logo
Specificatie:
Object Oriented Design met UML
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS037 dagenklassikaal, op aanvraag
Prijs:€ 3.465,00 BTWvrij.
Overview
 
Na afloop van de opleiding kan de deelnemer software ontwerpen volgens objectgeoriënteerde principes en oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelstelling
 
Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om software te ontwerpen volgens object georiënteerde principes en kan oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelgroep
 
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Patterns
 • Object Model in Design
  • Design van Attributes en Methodes
  • Model Classes
  • Controller Classes
  • Container Classes
  • Interface Classes
  • Event Classes
  • Association Classes
  • Link Access Methods en Qualified Associations
  • Delegation
 • Dynamic Model in Design
  • Sequence Diagrams
  • Collaboration Diagrams
  • State Transition Diagrams
 • System Design
  • Packages en Dependencies
  • Client Server, Peer-to-Peer, Inheritance Dependencies
  • Partitioning
  • Frameworks
  • Cohesion and Coupling
  • Components
  • Deployment
  • Performance
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
De deelnemer moet beschikken over
* enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling,
* kennis op het niveau van de opleiding 'Object Oriented Analysis'
* ervaring met een OO-taal, als Java, C++ of .NET.
Mogelijk vervolgtraject
 
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)
OCICT logo
Specificatie:
Object Oriented Design met UML
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS037 dagenklassikaal, op aanvraag
Prijs:€ 3.465,00 BTWvrij.
Overview
 
Na afloop van de opleiding kan de deelnemer software ontwerpen volgens objectgeoriënteerde principes en oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelstelling
 
Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om software te ontwerpen volgens object georiënteerde principes en kan oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelgroep
 
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Patterns
 • Object Model in Design
  • Design van Attributes en Methodes
  • Model Classes
  • Controller Classes
  • Container Classes
  • Interface Classes
  • Event Classes
  • Association Classes
  • Link Access Methods en Qualified Associations
  • Delegation
 • Dynamic Model in Design
  • Sequence Diagrams
  • Collaboration Diagrams
  • State Transition Diagrams
 • System Design
  • Packages en Dependencies
  • Client Server, Peer-to-Peer, Inheritance Dependencies
  • Partitioning
  • Frameworks
  • Cohesion and Coupling
  • Components
  • Deployment
  • Performance
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
De deelnemer moet beschikken over
* enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling,
* kennis op het niveau van de opleiding 'Object Oriented Analysis'
* ervaring met een OO-taal, als Java, C++ of .NET.
Mogelijk vervolgtraject
 
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)