OCICT logo
Specificatie:
RUP Analysis and Design
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS055 dagenklassikaal, op aanvraag
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelstelling
 
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelgroep
 
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • achtergronden voor het ontstaan van RUP
 • Plaats van de discipline Analysis & Design binnen RUP
 • Samenhang tussen Analysis & Design en de andere disciplines
 • Rol en taken van Software Architect, Designer en Database Designer binnen een iteratie.
 • Gebruik van IBM Rational Application Developer
 • Opleveren producten van Analysis & Design discipline zoals:
  • Software Architecture Document,
  • Analysis Model,
  • Design Model,
  • Deployment Model,
  • Implementation Model
  • Data Model
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij het RUP systeemontwikkelingtraject op hoofdlijnen kent. Tevens moet hij kennis hebben op het niveau van de opleidingen:
* RUP Awareness
* Object Oriented Analysis
* Object Oriented Design
* RUP Requirements Management