OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Java SE Programmeren
(Java SE Programming Language)
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVPRO5 dagenIndividueel
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Doelstelling
Deze cursus verschaft u een grondige kennis van de basis beginselen van de Java SE programmeer taal. U maakt kennis met object-georienteerd programmeren, de elementen van de Java programmeer taal, en u leert eenvoudige Java programma's te maken. Er wordt aandacht besteed aan het afhandelen van fouten, de wijze waarop Java software is verpakt, het opdelen van programma's in subtaken door middel van threads en het synchronizeren van deze threads. Ook gaan we met SWING grafische toepassingen maken.
Doelgroep
Beginnend Java Programmeur.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Wat is Java
  • Overzicht van de Java technologie,
  • Java taal, byte code en applets
  • Java compiler en Java Virtual Machine
  • Java documentatie en Java Development kit (JDK)
  • Een eenvoudig Java programma bouwen en uitvoeren.
  • Java Applets, bouwen en uitvoeren mbv. HTML applet tag en appletviewer.
 • Object-Oriented Programming
  • Concepten van OOP: abstractie, encapsulation, en packages
  • Class, object, member, attribute, method, constructor, en package
  • classes en interfaces
  • Data encapsulation en methodes om deze zichtbaar te maken
  • objecten, instances en constructors
  • Overerving, class-hierarchie en methode overloading
  • Compositie, Aggregatie en Polymorfisme
  • Hergebruik van code via vererving en compositie
 • Gegevenstypen, Literals, Identifiers en Variabelen
 • Operatoren en Data Type conversie
 • Expressions en Flow Control
 • Arrays
 • Collections en Generics Framework
 • Geavanceerde Class Features
  • Enumeration
  • final classes, methodes, en variabelen
  • Static import statement
  • Abstracte classes en methods
  • Garbage collection
 • Exceptions and Assertions
 • Stream I/O classes en general purpose classes
  • Console I/ O and File I/O
  • Reader en Writer classes
 • Bouwen van Java Grafische User Interfaces
  • Abstract window toolkit (AWT)
  • JFC Swing technologie
  • Layout managers
  • Componenten en containers
   • Frame windows, buttons, en lists
   • Panels, dialogs en canvasses
   • Scrollbars
   • Menu's
   • Text en Fonts
  • Events, event handling, event handling models
  • Keyboard en mouse events
 • Threads
 • Networking
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
* Kennis (op het niveau) van:  Java SE Fundamentals
                                          of:  Programma's ontwikkelen met C of C++.

* Bekend zijn met object-oriented principes
Mogelijk vervolgtraject
* Object Oriented Analyse en Design met UML

* Web Component Development met Servlets en JSP

©2018   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie