OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
MQseries
Overview
CodeDuurTrainingsvorm
OCMF101 dagKlassikaal
Overview
Deze cursus bevat in vogelvlucht de belangrijkste onderdelen van MQ-Series om de werkwijze en het gebruik ervan te begrijpen.
Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:
 • weet de cursist hoe MQ-series moet worden gebruikt
 • weet de cursist alle MQ-objecten te benoemen
 • kent de cursist de meest belangrijke parameters in de objectdefinities
 • kent de cursist de belangrijkste calls
 • weet de cursist hoe de IMS-Bridge werkt
 • weet de cursist wat Data Integrity inhoudt
Doelgroep
Applicatiebeheerders / Systeembeheerders en testers
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Wat is MQ-series en waarvoor wordt het gebruikt? (Een korte uitleg)
 • MQ-objecten
 • MQ-definities
 • MQI (message queueing interface)
 • IMS-Bridge
 • Data Integrity
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Voor het kunnen plaatsen van de tijdens de opleiding gehanteerde begrippen is enige ervaring met een mainframe omgeving gewenst.
Prijs
Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

©2018   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie