OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Database 10g SQL
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR10GSQL5 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
*Inleiding SQL

*Structuur van database en tabellen

*De principes van een vraagtaal

*Enkelvoudige queries

*Subqueries en gecorreleerde queries

*Opmaken van rapporten

*Toepassingen van views

*Beveiligingsaspecten
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 10g Administration 1
Prijs
Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

©2018   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie