OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Database 10g SQL
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR10GSQL5 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
*Inleiding SQL

*Structuur van database en tabellen

*De principes van een vraagtaal

*Enkelvoudige queries

*Subqueries en gecorreleerde queries

*Opmaken van rapporten

*Toepassingen van views

*Beveiligingsaspecten
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 10g Administration 1

©2018   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie