OC ICT is een opleidingscentrum dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van systeemontwikkeling en systeembeheeropleidingen voor de mainframe-omgeving.
Wij verzorgen praktijkgerichte maatwerkopleidingen zowel individueel als klassikaal.


Werkwijze:
In samenspraak met de cursist wordt een opleidingskalender opgesteld.
Hierin wordt o.a. vermeld:
aan- en afwezigheid van de cursist, testmomenten en andere voor de cursist relevante zaken. Aan de hand van deze kalender kan dan ook het tijdstip van afronding worden vastgesteld.

De cursist zal aan de hand van praktijkopdrachten door de leerstof heenlopen, dit onder actieve begeleiding van ons docententeam. Deze praktijkopdrachten worden 'live' op een mainframe gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de leeromgeving vrijwel dezelfde is als de omgeving op de werkvloer.

Werkwijze Individueel Leren
Aan de hand van een studieplan bestudeert de cursist zelfstandig de lesstof. Door middel van oefeningen maakt hij de stof eigen. Bij knelpunten of vragen is er een begeleider aanwezig om te helpen. Deze begeleider houdt ook het studieplan en de voortgang van de cursist in de gaten.
De doorlooptijd van een individuele cursus is afhankelijk van de voorkennis en inzet van de cursist. Data zijn flexibel.

Voor wie?
U vindt ons ook op Springest

   Sitemap
Mainframe Opleidingen
Inleiding Mainframe
TSO / ISPF
JCL + mvs utilities en SDSF + Eindtest
VSAM
VSAM Advanced
REXX
REXX Advanced
Inleiding RACF
OPC
MQseries
Inleiding Informatica
Bestandsorganisatie
Gestructureerd Programmeren
COBOL
COBOL Eindopdracht
PL/1 Programmeren
PL/1 Programmeren Advanced
PL/1 Eindopdracht
DBMS
Inleiding DB2
SQL voor DB2
COBOL / DB2 Programmeren
DB2 Commando's
DB2 utilities
Inleiding CICS
COBOL / CICS programmeren
Testtechnieken
Testplan
Testen van systemen
Eindopdracht testen
Java Opleidingen
HTML4 (Hypertext Markup Language)
HTML5 Upgrade
Introduction to JavaScript
JavaScript Basis
JavaScript Gevorderd
 
Java SE7 Fundamentals
Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer
Fast Track to Java 8 and OO Development
Java SE8 Programmer 1
Object Oriented Analyse en Design met UML
Java SE7 Programmeren
Java SE8 Programming
 
Java Enterprise Edition 6/7
Web Component Development met Servlets en JSP
JavaServer Faces (JSF)
Database Driven Applicaties bouwen met JPA met EclipseLink
Java EE Ajax4JSF + Richfaces
Applicatie ontwikkeling met Spring Framework
HTML / JavaScript - Internet Opleidingen
HTML4 (Hypertext Markup Language)
HTML5 Upgrade
Introduction to JavaScript
JavaScript Basis
JavaScript Gevorderd
AngularJS voor Single Page Applications
Kendo UI framework introductie
PHP introduction
XML / XSLT Opleidingen
XML introductie
XSLT en XPath
XML voor DB2
XBRL - Extensible Business Reporting Language
Oracle Opleidingen
Oracle Database 12c SQL Fundamentals 1
Oracle Database 12c SQL Fundamentals 2
Oracle Database 12c Introductie in SQL
Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1
Oracle Database 11g SQL Fundamentals 2
Oracle Database 11g Introductie in SQL
Oracle Database SQL en PL/SQL Fundamentals
Oracle Database PL/SQL Fundamentals
Oracle Database Develop PL/SQL Program Units
Oracle Database Programmeren met PL/SQL
Oracle Database 12c New Features
Oracle Database 12c Beheer Multitenant Architectuur
Oracle Database 12c Administration
Oracle Database 11g Administration 1
Oracle Database 11g Administration 2
Oracle SQL Statement Tuning
Oracle Database 11g Performance Tuning
Oracle Database 11g Operator
Oracle Database 11g Backup and Recovery
Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer voor Centric Applicaties
Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer2 voor Centric Applicaties
Systeem Ontwikkeling Opleidingen
Basiskennis Informatie Systemen
Basis Linear Application Development (LAD)
Technisch Ontwerp (LAD)
Functioneel Ontwerp (LAD)
Informatie Analyse(LAD)
OCICT - Java Trainingen - Object Oriented Analyse en Design met UML
Rup Awareness
Object Oriented Analysis met UML
Object Oriented Design met UML
RUP Requirements Management en UseCases
RUP Analysis and Design
Agile / Scrum Opleidingen
Scrum Foundation Training
Professional Scrum Master (PSM1)
Scrum voor Managers
Scrum LEGO game
Big Data Opleidingen
R Introductie
Business Intelligence Opleidingen
Overview Business Intelligence
Business Analytics
Data-Integratie(PDI)
Multidimensional Expressions ( MDX )
X-Actions
Rapportage
Data warehousing
Realtime systemen
Data mining
Metadata designer
Process Simulatie
Mondrian schema's
Systeem integratie
Omgaan met data kwaliteit
Business Intelligence - LifeCycle
   Sitemap Sluiten