OCICT logo
Specificatie:
Object Oriented Analyse en Design met UML
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVOOUML5 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Deze cursus leert cursisten hoe ze met de standaard object-oriented (OO) ontwerptaal Unified Modeling Language (UML) een systeem kunnen analyseren en ontwerpen volgens object georienteerde principes en voor OO omgevingen.
Doelgroep
 
Analisten, designers, programmeurs, consultants en teamleiders van projecten gebaseerd op OO technologie.
Inhoud
 
 • Informatiesystemen
 • Introductie Object Oriëntatie
  • Van klassiek naar OO
  • Object georiënteerde systeemontwikkeling
  • Het OO-model
  • Ontstaan van OOP
  • Toepassingsgebieden
  • Concepten van OOP
  • Voor- en nadelen van OO
 • Overzicht modelleringsmethode's
  • Waterval of LAD model
  • Information Engineering.
  • RAD - Rapid Application Development
  • Spiral Model
  • Iteratief, Incrementeel Framework
  • Rational Unified Process (RUP)
 • Unified Modeling Language
  • Diagrammen en hun samenhang
  • Object Oriented Strategie
 • Inception fase
  • MoSCoW Methode
  • Interviewtechniek
 • Elaboratie Fase
  • Overzicht, Prototyping en Deliverables
  • Requirements workflow
  • Basis use case
  • Use Case beschrijving
  • Werkwijze opstellen Use Cases
  • User-Centered Design
  • Use Cases in de Elaboratie fase
  • Conceptueel Modelleren
  • Use Cases Rangschikken
 • Iteraties: Requirements
  • Iteratie overzicht
  • Use Case Detaillering
  • Use-Case Model Structureren
  • Werkwijze opstellen Use cases
 • Iteraties: Analyse
  • Objecten en Classes
  • Overerving en class-hiërarchie.
  • UML Object Syntax
  • Analyse: analyse classes opzoeken
  • CRC Cards voor analyse.
  • Analyse relaties.
  • Analyse dependencies.
  • Analyse inheritance en polymorphisme.
  • Analyse - packages.
  • Analyse - use case realization.
  • Analysis - activity diagrammen.
 • Iteraties: Design
  • Design - classes.
  • Analyse associaties verfijnen.
  • Interfaces.
  • Design - use case realization.
  • Design - state machines.
 • Iteraties: Implementatie
  • Implementatie - deployment.
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
Kennis op het niveau van de cursus Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04) (zie traject Systeemontwikkeling).
Bekend zijn met fundamentele software engineering problemen en technieken. Ervaring met een object georiënteerde taal (bijvoorbeeld Java) is een voordeel.