OCICT logo
Specificatie:
Oracle Database 11g Performance Tuning
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR11GPERFT5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Deze cursus leert technieken om performance en configuration problemen in de Oracle database op te sporen en deze op te lossen. Zowel handmatige technieken komen aan bod als die welke vanuit de Oracle Enterprise Manager opties mogelijk zijn. De deelnemer onderzoekt door middel van opdrachten de interne werking van een Oracle Instance, isoleert problemen, test mogelijke oplossingen en implementeert effectieve remedies.
Doelgroep
 
Oracle database administrators
Inhoud
 
*Tuning ontwerp: Server, OLTP, DSS. Hardware/software (Unix, W2000)

*Een goede database configuratie: applicatie partitioning, sga, data files

*Troubleshooting tools: statistics, utlbstat & utlestat utllities, oem performance manager

*Shared pool library cache en Dbms_shared_pool() package

*Shared pool tuning: dictionary cache, pga/uga

*Tuning the buffer cache: lRU, Multiple buffer P_FFE, SGA

*Tuning data files, I/O en sorts

*Configuring & tuning undo space: create database. Dba undo en Rollback segments

*SQL tuning: Optimizer, Analyze, Explain plan, Tkprof, Autotrace, Histograms

*Pctfree/pctused, Bitmap indexes

*Tuning Redo log I/O, redo log files, log_buffer

*Contention & locks: Shared server, Parallel execution, Locks, dbms_repair() package

*Resumable space allocation, User_resumable view description, Special features

*OEM diagnostics pack: Capacity planner, Lock monitor

*OEM diagnostics pack: MA_Form - OV_Forma, Top sessions

*Optie: Oracle trace en oracle trace data viewer

*Optie: OEM tuning pack: Tablespace manager, Sql analyze, Oracle expert
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
* Oracle Database 11g Administration 1
* Oracle Database 11g Administration 2