OCICT logo
Specificatie:
Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR11GSQL13 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle 11g database.
Doelgroep
 
Deze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers.
Inhoud
 
 • Inleiding SQL
 • Structuur van database en tabellen
 • De principes van een vraagtaal
 • Enkelvoudige queries
 • Filteren, Sorteren en groeperen van gegevens
 • Conversie Functies, Group functies, Conditionele Expressies
 • Ophalen van data uit meerdere tabellen met ANSI SQL 99 join syntax
 • Subqueries en gecorreleerde queries
 • Set Operators
  • Definitie en gebruik van Set Operatoren
  • Ordenen van resultaat bij Set operations
 • Data manipulatie: toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens.
 • Creëren en beheren van tabellen
 • Opmaken van rapporten
 • Toepassingen van views
 • Creëren van en omgaan met Sequences, Indexes en Synonyms
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Kennis van het Relationeel model is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Oracle Database 11g SQL Fundamentals 2
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 11g Administration 1