OCICT logo
Specificatie:
Scrum voor Managers
CodeDuurTrainingsvorm
OCASR031 dagKlassikaal.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl
Overview
 
Bij de invoering van Scrum is het voor de manager belangrijk om te weten wat hij/zij van het team kan verwachten. Klopt het dat er geen planning gemaakt kan worden ? Hoe gaan we om met deadlines? Hoe meet ik de productiviteit van het team ? Hoe stuur ik de Product Owner en de Scrummaster aan ? Allemaal vragen die tijdens deze training behandeld worden. Tijdens de training behandelen we de basisaspecten van Scrum vanuit het gezichtspunt van de manager : - Het Scrum proces, de rollen en rituelen - Verantwoordelijkheden van de scrummaster, de product owner en het team - Planning en budgettering - Voortgangs rapportage - De overgang van een traditionele projectstructuur naar Scrum.
Doelstelling
 
Na deze training kent u de werkwijze van een Scrumteam, weet u wat u van een scrum team mag verwachten en waar u het team op kunt aanspreken. U kent de verschillende rollen en taken. Ook kent u de basisprincipes en de fundamenten van Scrum.
Doelgroep
 
Deze training is geschikt voor leidinggevenden, lijn managers, afdelingshoofden, project managers, portfoliomanagers, team leiders en resource managers die geïnteresseerd zijn in het motiveren en aansturen van een Scrum team.
Inhoud
 
 • Agile / Scrum / Kanban
 • Agile Manifesto
 • Wat is Scrum ?
 • De Scrum rollen
 • Het Scrum proces
 • De Scrum meetings
 • planning / scope
 • kwaliteit
 • fixed price projecten
 • wanneer gaat Scrum Fout?
 • Project rapportage / voortgang en bijsturen
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo
Voorkennis
 
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.
Mogelijk vervolgtraject
 
Om scrum in te voeren bij een project team is de Scrum LEGO game een leuke en leerzame methode om met het team het werken met Scrum onder de knie te krijgen.