OCICT logo
Specificatie:
Inleiding DB2
Overzicht van DB2, het Relationele DataBase Management Systeem van IBM
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB021 dagIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 495,00 BTWvrij.
Overview
 
In deze cursus krijgt de cursist een overzicht van DB2, het Relationele database Management Systeem van IBM. Na de cursus heeft de cursist inzicht in het Relationele Model en de diverse onderdelen van DB2. Daarnaast wordt kort ingegaan op onderwerpen zoals beveiliging binnen DB2 en Locking. Alhoewel deze cursus niet ingaat op SQL, wordt er wel het SELECT statement beschreven en wel zodanig dat de cursist een eenvoudige SELECT instructie op de DB2 Catalog database uit kan voeren. Daartoe wordt ook het gebruik van SPUFI behandeld.
Doelstelling
 
Na het volgen van de cursus:
 • kan de cursist aangeven wat er met het relationele model bedoelt wordt
 • weet de cursist welke objecten er binnen DB2 te onderkennen vallen
 • kan de cursist aangeven wat onder locking en logging verstaan wordt
 • weet de cursist op basis waarvan recovery gedaan kan worden
 • weet de cursist hoe de beveiliging binnen DB2 in elkaar steekt
 • weet de cursist gebruik te maken van SPUFI panels
 • kan de cursist eenvoudige selects uitvoeren
Doelgroep
 
Mensen die in de nabije toekomst met DB2 gaan werken.
Inhoud
 
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Het Relationele Model
 • De DB2 Systeem databases
 • Objecten binnen DB2
 • Beveiliging en autorisatie
 • Locking, logging en recovery
 • SPUFI
 • Inleiding DML (SELECT)
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
 
mbo+
Voorkennis
 
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Kennis van/ervaring met computers is aanbevolen.
De cursist moet de volgende trainingen gevolgd hebben (of een vergelijkbare ervaring)

* OCAL01 (Inleiding informatica)
* OCAL02 (Bestandsorganisaties)
* OCDB01 (DBMS)
* OCMF01 (Inleiding Mainframe)
* OCMF02 (TSO/ISPF)