OCICT logo
Specificatie:
Technisch Ontwerp (LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS0115 dagenKlassikaal.
Lesmethoden: Klassikaal.
Prijs:€ 7.425,00 BTWvrij.
Overview
 
Technisch ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
Doelstelling
 
Deze cursus leert de deelnemer om als technisch ontwerper met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode de producten van het functionele ontwerp te vertalen naar technische modellen op basis waarvan databases, programma's, rapporten, schermen en batchjobs gebouwd kunnen worden.
Doelgroep
 
Aankomend technisch ontwerpers leren hoe het opstellen van een technisch ontwerp gestructureerd aangepakt moet worden.
Inhoud
 
De volgende punten worden behandeld:
 • Inzicht in het proces van informatiesysteemontwikkeling (fases, mijlpaalproducten, besluitvorming)
 • Inzicht en vaardigheid in de ontwerpmethode Structured Analyses/Structured Design (SA/SD)
 • De methode van Yourdon:
  • Data Flow Diagrammen (DFD) voor de procesmodellen,
  • Entiteit Relatie Diagrammen (ERD) voor de gegevensmodellen
  • Functie Decompositie Diagrammen
  • State Transitions Diagrams (STD) voor de besturingsmodellen
 • De beheer methode Lineair Application Development (LAD)
 • Gespreksvaardigheden
 • Documentatie
 • Uitwerking van de fase Technisch Ontwerp met
  • Opstellen plan van aanpak
  • Ontwerp Processormodel
  • Ontwerp Databasemodel
  • Ontwerp Taakmodel
  • Uitvoeren toegangspad analyse
  • Ontwerp transacties, programma's en batchjobs
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
Voor deze training is kennis op het niveau van de cursus Basis LAD (OCKS05), en ervaring met informatiesystemen, databases en programmering vereist.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Functioneel Ontwerp (LAD) (OCKS02)
* Informatie Analyse (LAD) (OCKS03)