OCICT logo
Specificatie:
Functioneel Ontwerp (LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS0620 dagenOp aanvraag
Lesmethoden: Individueel, Virtueel en/of Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 9.900,00 BTWvrij.
Overview
 
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development methode.
Doelstelling
 
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
Doelgroep
 
Aankomend functioneel ontwerpers leren hoe het opstellen van een functioneel ontwerp gestructureerd aangepakt moet worden.
Onderwerpen
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Casus Organisatie Plantenlust
 • Oracle Designer: Prototype van Informatie Analyse (IA) tot Bouw
 • Linear Application Development (LAD)
 • Modellering Technieken
 • Gebruikersinterfaces
 • voorbereiden functionele detaillering met daarbij aandacht voor:
 • bedrijfsfunctiemodellering
 • gegevensmodellering
 • bedrijfsproces/activiteit modellering
 • uitvoeren functionele detaillering met:
 • onderkennen van (herbruikbare) componenten
 • interfacemodellering met informatieschets, functionele uitvoerstructuur (FUS) en C(ontrol) F(low) Diagram
 • detail beschrijven van bedrijfsactiviteiten en (herbruikbare) componenten
 • completeren consequentiestudie met:
 • OPAFIT-breed consequenties aangeven voor realisatie, implementatie en exploitatie van oplossingen.
Inhoud
 
Er wordt gewerkt met technieken uit Structured Analysis/Structured Design van Edward Yourdon, vanwege hun procesmodellerend vermogen, en met entiteiten modellering van Information Engineering. Per opdracht wordt er een individuele uitwerking gemaakt en gepresenteerd, die vervolgens besproken wordt. Zo leert u te werken met verschillende abstractie niveaus van Data Flow Diagrammen, Entity Relationship Diagrammen en oefent u het maken van procesbeschrijvingen, business rules, Data Dictionary en User Interface ontwerpen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Casus Organisatie Plantenlust
 • Oracle Designer: Prototype van Informatie Analyse (IA) tot Bouw
 • Linear Application Development (LAD)
 • Modellering Technieken
 • Gebruikersinterfaces
 • voorbereiden functionele detaillering met daarbij aandacht voor:
  • bedrijfsfunctiemodellering
  • gegevensmodellering
  • bedrijfsproces/activiteit modellering
 • uitvoeren functionele detaillering met:
  • onderkennen van (herbruikbare) componenten
  • interfacemodellering met informatieschets, functionele uitvoerstructuur (FUS) en C(ontrol) F(low) Diagram
  • detail beschrijven van bedrijfsactiviteiten en (herbruikbare) componenten
 • completeren consequentiestudie met:
  • OPAFIT-breed consequenties aangeven voor realisatie, implementatie en exploitatie van oplossingen.

Er wordt gewerkt met: Data Flow Diagram (DFD), Hiërarchische decompositie (FHD), Entity Relationship Diagram (ERD), Eventlist, Bedrijfsactiviteitentabel(BAT), Gegevensbewerkingstabel (GBT), Informatieschets, Functionele uitvoerstructuur (FUS), Control Flow Diagram (CFD).
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
* Technisch Ontwerp (OCKSO1)
Mogelijk vervolgtraject
 
* Informatie Analyse (LAD) (OCKSO3)