OCICT logo
Specificatie:
R Introductie
CodeDuurTrainingsvorm
OCRINTRO2 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.
Doelstelling
 
Tijdens de tweedaagse workshop R analyseer en visualiseer je data met R. In het eerste deel van de workshop zie je de mogelijkheden van de taal R voor gevectoriseerde dataverwerking en -visualisatie. Daarna maak je kennis met de R omgeving, werk je met de functionaliteit om data te verwerken, te analyseren en die resultaten helder te tonen. Daarbij pas je enkele van de vele extensies toe. Desgewenst kan worden ingegaan op specifieke vragen en wensen met betrekking tot dataanalyse en -visualisatie.

De workshop laat je kennis maken met professionele toepassingen in R betreffende analyse en visualisering van aangetroffen (of juist afwezige) aspecten in data.
Doelgroep
 
De workshop R is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in de analytics binnen data science. Deze workshop sluit goed aan wanneer je de ambitie hebt om dataanalist (of daaraan gerelateerd) te worden.
Inhoud
 
 • Introduction = dag 1+2
  • Introduction and preliminaries
  • Simple manipulations numbers and vectors
  • Objects
  • Factors
  • Arrays and matrices
  • Lists and data frames
  • Elementary graphics throughout the course
 • Vervolg op aanvraag = dag 3+4
  • Reading data from files
  • Probability distributions
  • Loops and conditional execution
  • Writing your own functions
  • Statistical models in R
  • Graphics
  • Packages
  • OS facilities
Gedetailleerde inhoud
 
 • Intro = dag 1+2
  • Introduction and preliminaries
   • The R environment
   • Related software and documentation
   • R and statistics
   • R and the window system
   • Using R interactively
   • An introductory session
   • Getting help with functions and features
   • R commands, case sensitivity, etc.
   • Recall and correction of previous commands
   • Executing commands from or diverting output to a file
   • Data permanency and removing objects

  • Simple manipulations; numbers and vectors
   • Vectors and assignment
   • Vector arithmetic
   • Generating regular sequences
   • Logical vectors
   • Missing values
   • Character vectors
   • Index vectors; selecting and modifying subsets of a data set
   • Other types of objects

  • Objects, their modes and attributes
   • Intrinsic attributes: mode and length
   • Changing the length of an object
   • Getting and setting attributes
   • The class of an object

  • Ordered and unordered factors
   • A specifc example
   • The function tapply() and ragged arrays
   • Ordered factors

  • Arrays and matrices
   • Arrays
   • Array indexing. Subsections of an array
   • Index matrices
   • The array() function
    • Mixed vector and array arithmetic. The recycling rule
   • The outer product of two arrays
   • Generalized transpose of an array
   • Matrix facilities
    • Matrix multiplication
    • Linear equations and inversion
    • Eigenvalues and eigenvectors
    • Singular value decomposition and determinants
    • Least squares fitting and the QR decomposition
   • Forming partitioned matrices, cbind() and rbind()
   • The concatenation function, c(), with arrays
   • Frequency tables from factors

  • Lists and data frames
   • Lists
   • Constructing and modifying lists
    • Concatenating lists
   • Data frames
    • Making data frames
    • attach() and detach()
    • Working with data frames
    • Attaching arbitrary lists
    • Managing the search path

  • Elementary graphics throughout the course

 • Vervolg op aanvraag = dag 3+4
  • Reading data from files
   • The read.table() function
   • The scan() function
   • Accessing built-in datasets
    • Loading data from other R packages
   • Editing data

  • Probability distributions
   • R as a set of statistical tables
   • Examining the distribution of a set of data
   • One- and two-sample tests

  • Grouping, loops and conditional execution
   • Grouped expressions
   • Control statements
    • Conditional execution: if statements
    • Repetitive execution: for loops, repeat and while

  • Writing your own functions
   • Simple examples
   • Defining new binary operators
   • Named arguments and defaults
   • The '...' argument
   • Assignments within functions
   • More advanced examples
    • Efficiency factors in block designs
    • Dropping all names in a printed array
    • Recursive numerical integration
   • Scope
   • Customizing the environment
   • Classes, generic functions and object orientation

  • Statistical models in R
   • Defining statistical models; formulae
    • Contrasts
   • Linear models
   • Generic functions for extracting model information
   • Analysis of variance and model comparison
    • ANOVA tables
   • Updating fitted models
   • Generalized linear models
    • Families
    • The glm() function
   • Nonlinear least squares and maximum likelihood models
    • Least squares
    • Maximum likelihood
   • Some non-standard models

  • Graphical procedures
   • High-level plotting commands
    • The plot() function
    • Displaying multivariate data
    • Display graphics
    • Arguments to high-level plotting functions
   • Low-level plotting commands
    • Mathematical annotation
    • Hershey vector fonts
   • Interacting with graphics
   • Using graphics parameters
    • Permanent changes: The par() function
    • Temporary changes: Arguments to graphics functions
   • Graphics parameters list
    • Graphical elements
    • Axes and tick marks
    • Figure margins
    • Multiple figure environment
   • Device drivers
    • PostScript diagrams for typeset documents
    • Multiple graphics devices
   • Dynamic graphics

  • Packages
   • Standard packages
   • Contributed packages and CRAN
   • Namespaces

  • OS facilities
   • Files and directories
   • Filepaths
   • System commands
   • Compression and Archives
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
 
De workshop maakt gebruikt van Engelstalig digitaal materiaal dat meekomt met de ontwikkelomgeving en online beschikbaar materiaal.
Kennis niveau
 
associate
Voorkennis
 
Voor deze basisworkshop volstaat elementaire kennis van statistiek. Programmeerervaring geeft meerwaarde aan de workshop.
Mogelijk vervolgtraject
 
Wil je verder in de data science en -analyse, dan is affiniteit vereist met wiskunde in het algemeen en met statistiek in het bijzonder. Onderdelen als kansverdelingen en binomiaalcoëfficiënten hebben geen geheimen voor je. Je hebt kennis van algebra op gebieden van matrixrekenen, coördinatentransformaties en de toepassingen daarvan. In individuele trajecten kan hier flexibel op geschakeld worden door ontbrekende kennisgebieden op te vangen met cursus(s/onderdel)en op maat.