OCICT logo
Specificatie:
Object Oriented Analysis met UML
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS025 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.
Overview
 
Op basis van requirements gestructureerd een OO-ontwerp opstellen met UML-technieken.
Doelstelling
 
Op basis van requirements gestructureerd een OO-ontwerp opstellen met UML-technieken.
Doelgroep
 
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Principes van object oriented analysis
 • Problem domain en domein expert
 • Domain model
 • Responsibility
 • Risk Assessment
 • Opbouw Class Diagram
 • Sequence
 • Interface-ontwerp
 • Specificatie van constraints
 • Opdelen in componenten
 • Unified Modeling Language (UML 2.0):
  • Use-case Diagram
  • Class Diagram
  • Object Diagram
  • Sequence / Collaboration Diagram
  • Statechart Diagram
  • Activity Diagram
Certificering
 
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
 
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
 
De deelnemer moet beschikken over enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling en moet de basisconcepten voor OO kennen.
Mogelijk vervolgtraject
 
* Object Oriented Design (OCRSO3)
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)
* RUP Analysis and Design (OCRSO5)