Business Analytics
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0021 dagKlassikaal


Naam Opleiding: Business Analytics
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Managers, Architecten, Beheerders
Omschrijving Opleiding: Organisaties zijn constant op zoek naar verhogen van de omzet, verlagen van de kosten en het verbeteren van de winst door middel van het meer efficiënt maken van hun business processen. BI-Applicaties geven diverse mogelijkheden om de business te onderzoeken.
Behandelde onderwerpen: BI- technologieën van een beperkt aantal leveranciers zijn nu beschikbaar op diverse platforms om deze doelen met een totaaloplossing te ondersteunen. BI ondersteunt bij het visualiseren van problemen en mogelijkheden in veel organisaties. Aan de hand van een tal van praktijkvoorbeelden gaan we hier dieper op in. Behandelde onderwerpen zijn: Modelleren, Visualiseren, Presenteren, Simulatie, TQM, Kaizen, ROI, Proces Kwaliteit, Stochastiek, …
Leerdoel(en): Deelnemers leren in deze cursussen, dat programmeren meer op de achtergrond komt en dat modelleren en kant en klare applicaties nu vandaag de dag meer op de voorgrond komen. BI-technologieën vereisen een andere benadering in projecten en het dagelijks omgaan met informatie. Dit is het nieuwe werken.
Duur:
1 dag
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 6 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed inzicht in de bestaande technologieën. In de groep wordt steeds gewerkt met één doelgroep. Het studie materiaal is veelal Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.
Deze cursus wordt steeds per doelgroep gegeven.
Afhankelijk van de doelgroep is het leerdoel anders:
DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ManagersXXX
ArchitectenXXXX
OntwerpersXXXX
BeheerdersXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Managers:
Geen diepgaande technische kennis. Wel de samenhang en het overzicht. Wel kennis van de gebruikte, ingezette tools en technologie om mensen te kunnen aansturen. Kwaliteitshandboek. Eventueel ROI(Return of investment), TQM(Total Quality Management), Kaizen(Japanse kwaliteitsdenken, stapsgewijze verbetering). Centrale vraag voor hen is: Wat betekent BI voor mijn organisatie/afdeling en wat kan ik er mee doen? Het betreft hier managers voor bijvoorbeeld software ontwikkeling, HRM, productiebedrijven, overheid, …

Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten met (HTML, CSS, Java, Javascript, …). Zij zijn gewend om keuzes te maken voor nieuwe technologie en deze toe te passen in applicaties/systemen. Zij leren in deze cursussen, dat programmeren meer op de achtergrond komt en dat modelleren nu vandaag de dag meer op de voorgrond komt. Dit is het nieuwe werken.

Ontwerpers:
Eigenlijk hetzelfde als bij architecten, alleen zij zijn meestal niet in die mate als architecten verantwoordelijk voor het maken van technologie-keuzes. Zij zijn meer direct met de techniek bezig. Dus het maken van rapporten, dashboards, Java, HTML, CSS, Javascript, …

Beheerders:
Zij hebben een beperkte inzicht in de getoonde BI-technieken en willen niet weten wat er onder de motorkap zit. Zij behoeven niet te kunnen ontwikkelen. Wel hebben zij te maken met het gebruik van nieuwe ontwikkelde producten en de veranderde mogelijkheden. Zij leveren vaak input voor benodigde rapporten, dashboards, … Zij zien uitsluitend de buitenkant en beheren deze.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee