X-Actions
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0062 dagenKlassikaal


Naam Opleiding: X-Actions
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten, Ontwerpers
Omschrijving Opleiding: Het ontwerpen, programmeren van Actions op de BI-server. (X-Actions)
Behandelde onderwerpen:
  • BI-server van Pentaho.
  • Community Edition en Enterprise Edition.
  • Administration console.
  • Programmeer-omgeving voor X-Actions.
  • Diverse soorten X-Actions.
  • Aanroepen X-Actions.
  • Schedulen van X-Actions.
  • Integratie van X-Actions in externe programmatuur.
  • Caches.
Leerdoel(en): Deelnemers leren in deze cursus, programmeren van X-Actions op de BI-Server. Deze Actions kunnen vervolgens via een URL aangeroepen worden en in externe programmatuur geïntegreerd worden.
Duur:
2 dagen
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 8 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor semantiek en inzicht in de bestaande technologie. Het studie materiaal is veelal Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
OntwerpersXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten/Ontwerpers:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten met (Databases, HTML, CSS, Java, Javascript, …).
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee