Rapportage
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0072 dagenKlassikaal


Naam Opleiding: Rapportage
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten, Ontwerpers
Omschrijving Opleiding: In deze cursus leert de deelnemer werken met PRD (Pentaho Report Designer). De rapporten kunnen worden geïntegreerd in een dashboard, X-Action of een extern Java programma.
Behandelde onderwerpen:
 • Maken van een layout.
 • Connecties naar datasources.
 • Ophalen van data met MDX, SQL en PDI(Pentaho Data integratie).
 • Headers/Footers voor rapporten, bladzijden, …
 • Groeperen, filteren van data.
 • Subtotalen.
 • Conditionele layout. (Aanpassen lettertype, kleuren, posities, …)
 • Sub-rapporten.
 • Interactief runnen van een rapport.
 • Oproepen rapporten vanuit een X-Action, Dashboard, PDI.
 • Integratie met extern Java programma.
 • Scheduling van rapporten.
Leerdoel(en): Deelnemers leren in deze cursus het ontwerpen van rapporten en hoe deze worden aangemaakt. Dit laatste kan op diverse manieren.
Duur:
2 dagen
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 8 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor semantiek en inzicht in de bestaande technologie. Het studie materiaal is veelal Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
OntwerpersXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten/Ontwerpers:
Diepgaande technische kennis en minimaal 2 jaar ervaring met (Rapporten, Java, Javascript, SQL, Databases, MDX, Cubes). Het is een pré als men ook ervaring heeft met het ster-model, zoals dat in data warehousing wordt gebruikt.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee