Realtime systemen
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0091 dagKlassikaal


Naam Opleiding: Realtime systemen
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten
Omschrijving Opleiding: In deze cursus leert men wat nodig is om een PDI-model(Pentaho Data Integration) te integreren met een realtime systeem. Hoe verhouden zich langzame en snelle systemen met elkaar?
Behandelde onderwerpen:
 • Realtime uitdagingen.
 • Frequentie en executie-duur van een PDI-job.
 • Geldigheidsduur van timestamp, record.
 • Compare snapshots data.
 • Gebruik van database triggers.
 • Gebruik transactionele logging van PDI.
 • Opschonen staging areas en single source of truth.
 • Connection timeouts.
 • Memory consumption.
 • Never stopping transformation.
 • Debugging.
 • Landschap architectuur en programmatuur.
 • Restartable jobs.
 • Monitor resultaten.
 • Third party software.
Leerdoel(en): De cursist leert in deze cursus aspecten te onderkennen, die van belang zijn voor integratie met externe realtime systemen. PDI Jobs worden meestal in batch mode gestart en zijn traag in het opstarten, maar daarna zeer snel. Het onderkennen van langzame en snelle processen en hoe deze samenwerken is een belangrijk aspekt in de architectuur. Hier leert men wat het betekent, dat dynamische processen op tijd klaar zijn.
Duur:
1 dag
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 8 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor semantiek en inzicht in de bestaande technologie. Het studie materiaal is veelal Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Faber platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten met (Databases, HTML, CSS, Java, Javascript, …). Het hebben van overzicht over de technische mogelijkheden, tijdsgedrag, dynamiek, knelpunten, … , is van belang.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee