Data mining
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0102 dagenKlassikaal


Naam Opleiding: Data mining
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten
Omschrijving Opleiding: In deze cursus leert men aan de hand van bestaande data in een data warehouse, ten behoeve van bijvoorbeeld de marketingafdeling of productie afdeling en andere, deze data te gebruiken om voorspellingen te doen naar de toekomst. Tevens kan men patronen herkennen uit bestaande data, die in eerste instantie op niets lijken. Hiertoe worden statistische modellen gebruikt. Deze moeten op de bestaande data getest worden.
Behandelde onderwerpen / context:
 • Betrouwbaarheid van modellen.
 • Sample grootte van data.
 • Geldigheidsduur van modellen.
 • Interpretatie van modellen.
 • Business understanding.
 • Data understanding.
 • Data preparation.
 • Modelling.
 • Classificatie, Associatie, Clustering.
 • Test a hypothesis.
 • Evaluation.
 • Deployment.
 • Trend analyse.
 • Weka.
 • Levensduur van een model.
 • Schattingen maken en valideren.
 • Definiëren van een test-omgeving.
 • Confidentie intervallen hanteren.
 • Project voor het maken van een model.
Leerdoel(en): Na deze opleiding kan de cursist deelnemen in een project, dat een model oplevert voor data-mining.
Duur:
2 dagen
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 6 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor statistiek en inzicht in de nieuwe technologie. Het studie materiaal is Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence – Platform en Weka.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten met (Databases, statistiek, …). Ervaring met PDI is gewenst.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee