Proces Simulatie
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0131 dagKlassikaal


Naam Opleiding: Proces Simulatie
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten
Omschrijving Opleiding: In deze intensieve cursus maken de deelnemers kennis met het modelleren van de dynamiek en de stochastiek van processen. Processen kenmerken zich niet alleen door het uitvoeren van taken, maar ook door 'concurrency' en parallellisme.
Behandelde onderwerpen:
 • Context van het model.
 • Executeerbare modellen.
 • Statisch model d.m.v. objecten.
 • Dynamisch model d.m.v. Petri netten.
 • Parametriseren van het model.
 • Expansie van het model d.m.v. Quid(Realtime database).
 • Modelleren van tijd, concurrency, parallellisme.
 • Valideren van het model. (Breakpoints, uitvragen van objecten en variabelen).
 • Valideren van Quid(realtime database).
 • Runnen van het model.
 • Presenteren van de resultaten.
 • Resultaten doorgeven aan PDI(Pentaho data integratie).
 • Zoeken naar de optimale oplossing.
Leerdoel(en): De deelnemer leert in deze cursus een executeerbaar model te maken, dat gebruikt kan worden voor simulatie. Deze modellen geven dan inzicht in het gedrag van processen, zodat hieraan verbeteringen/optimalisaties gerealiseerd kunnen worden.
Duur:
1 dag
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 8 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor semantiek en inzicht in het gebruik van modellen. Het studie materiaal is veelal Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Faber platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten:
Technische kennis en minimaal 1 jaar ervaring in (C, C++, …) en kennis van modellen.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Lopiqu A-Z b.v.
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee