Omgaan met data kwaliteit
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0161 dagKlassikaal


Naam Opleiding: Omgaan met data kwaliteit
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Architecten
Omschrijving Opleiding: In deze cursus leert men omgaan met de tool datacleaner of met de plugin voor datacleaner, die gekoppeld is aan PDI(Pentaho Data Integration). Data kwaliteit is van belang voor data mining, systeem integratie, big data, …. Data kwaliteit is vaak van belang voor de vervolgstappen.
Behandelde onderwerpen:
  • Connecties naar datasources.
  • Profielen.
  • Valideren.
  • Fouten analyse en zoeken naar bronnen met fouten.
  • Opschonen van data.
  • Monitoring.
  • Big Data.
  • Security.
  • Scheiden van goede en slechte data m.b.v. PDI.
Leerdoel(en): De cursist leert aan de hand van datacleaner de kwaliteit van een datasource te beoordelen en deze eventueel te verbeteren.
Duur:
1 dag
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 6 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor semantiek en inzicht in de bestaande database-technologie en bestandsformaten. Het studie materiaal is Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ArchitectenXXXX
Niveau: [X] 1. Lerend   [X] 2. Toepassend   [X] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 3 jaar ervaring in Databases, bestandsformaten en data modelling.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [X] Ja   [ ] Nee