Business Intelligence - LifeCycle
CursuscodeCursusduurTrainingsvorm
BI_OC0171 dagKlassikaal


Naam Opleiding: Business Intelligence - LifeCycle
Compententie: Business Intelligence & Analytics
Doelgroep: Managers, Architecten
Omschrijving Opleiding: Business technologie verandert continue. Deze training geeft inzicht in de veranderende technologie, flexibiliteit, processen, security en auditing.
Behandelde onderwerpen:
 • BI-Processen vs. IT-Processen.
 • Houdbaarheid van een oplossing.
 • Fasen van veranderingen.
 • Lerende organisaties.
 • Planning, Resources, Bottlenecks.
 • Third parties.
 • Risico analyse.
 • Data kwaliteit.
 • Dashboards.
 • Visualization.
 • Audits.
 • Rollen.
 • Uitbesteden
 • Onderhoud/SLA
Leerdoel(en): De deelnemer leert zich opnieuw oriënteren op de continue veranderende wereld van Business Intelligence en Technologie. Deze cursus geeft inzicht in de mogelijkheden, risico's en wat men ermee kan doen. Welke eisen moet je nu en over 5 jaar stellen aan een implementatie voor BI-applicaties? Welk pad kan men volgen om daar te komen.
Duur:
1 dag
De cursussen worden steeds aan groepen tot maximaal 6 studenten gegeven en het vraagt van hen een goed gevoel voor BI-processen. Het studie materiaal is deels Engelstalig. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.

DoelgroepLerendToepassendDeskundigVormgevend
ManagersXX
ArchitectenXX
Niveau: [x] 1. Lerend   [x] 2. Toepassend   [x] 3. Deskundig   [X] 4. Vormgevend
Voorkennis: Managers:
Geen diepgaande technische kennis. Wel de samenhang en het overzicht. Wel kennis van de gebruikte, ingezette tools en technologie om mensen te kunnen aansturen. Kwaliteitshandboek, TQM(Total Quality Management). Centrale vraag voor hen is: Wat betekent BI voor mijn organisatie/afdeling en wat kan ik er mee doen? Het betreft hier managers voor bijvoorbeeld software ontwikkeling, HRM, productiebedrijven, overheid.

Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten. Zij zijn gewend om keuzes te maken voor nieuwe technologie en deze toe te passen in applicaties/systemen. Het maken van projectvoorstellen, aansturen van een project is een pré.
Examen / Certificering Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: Pentaho
Onafhankelijke certificering: [x] Ja   [ ] Nee