OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Programmeren in C++
CodeDuurTrainingsvorm
CPPPROG015 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
C++ is een object-georiënteerde programmeertaal, die bij veel moderne applicaties wordt gebruikt. C++ is een uitbreiding op C. Met C++ communiceer je rechtstreeks met de hardware in je computer. Hierdoor kun je op een effectieve en slimme manier programmeren om zo het maximale uit je computer te halen.
Doelstelling
In deze opleiding leert u alle aspecten van het programmeren in C++. Aan het einde van de opleiding heeft u een breed en diepgaand inzicht in de mogelijkheden van C++ en heeft u alle theoretische concepten zelf in praktijk gebracht.
Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die applicaties in de programmeertaal C++ wil ontwikkelen.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Overgang van C naar C++
  • Programmeren in C++
  • Object-georiënteerd programmeren
  • Commentaar in programma's
  • De functie main
  • In- en uitvoer bij C++
   • Uitvoer van tekst
   • Uitvoer van integer-waarden
   • In- en uitvoer van floating point-waarden
   • In- en uitvoer van strings
  • Formatteren van de in- en uitvoer
   • Manipulators en format flags
   • Programmavoorbeelden
 • Van structuur naar klasse
  • Gegevenstypen in 'C'
   • Soorten gegevenstypen
   • Definities en declaraties
   • Operator-functies
  • Het gegevenstype 'klasse'
   • Klasse-definitie
   • Gegevenselementen
   • Implementatie van element-functies
   • Aanroepen van element-functies
 • Gebruik van klassen
  • Het gebruik van een structuur
  • Het gebruik van een klasse
  • In- en uitvoer buiten de klasse
  • Omgaan met klassen
  • Inline-elementfuncties
 • Constructors en destructors
  • Initialiseren van variabelen
  • Constructors
  • Inline-definitie van de constructor
  • Initialisatie en default-beginwaarden
  • Default-constructors en default-destructors
  • Destructors
 • Dynamische geheugentoewijzing
  • Geheugenbeheer
  • De functies malloc() en free() in 'C'
  • De operators new en delete in C++
   • Relatie tussen new en pointer-types
  • Klassen met dynamische gegevenselementen
 • Parameteroverdracht aan functies
  • Lokale variabelen
  • Formele en actuele parameters
  • Functieparameters
  • De hoofdfunctie main
  • Waarde-overdracht van parameters
  • Referentie-overdracht van parameters
  • Geheugen- en snelheidaspecten
 • Omgaan met referentie-overdrachten
  • Referentie-overdracht van de functieparameter
  • Referenties naar uitgebreide gegevenstypen
  • Foutieve teruggave van een lokale referentie
  • Alias-variabelen
 • Herdefiniëring van operators
  • Interpretatie van operator-symbolen
  • Herdefiniëring door de programmeur
  • Herdefinieerbare operators
 • Friend-functies
  • De klassen istream en ostream
  • Noodzaak van een friendfunctie
   • Toegang via een elementfunctie
   • Toegang via herdefiniëring van de operator '<<'
   • Toegang via een friendfunctie
  • Het type van de functieparameter
 • Afgeleide klassen
  • Basisklasse en afgeleide klasse
  • Toegangscontrole door de compiler
  • Overerving
  • Protectie
 • Vroege en late binding
  • Vroege binding
   • Uitgangssituatie
   • Lijst met klasse-objecten
  • Late binding
 • Geavanceerde functies in C++
  • Standard Template Library
   • Containers
    • Volgordecontainer
    • Associatieve container
   • Iteratoren
   • Algoritmes
  • Exceptions
   • Exception handling
  • Secure functions
   • Niet beveiligde CRT-functies in oude toepassingen
   • Genereren van willekeurige getallen
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* Programmeren in C
* of kennis en ervaring op het niveau van programmeren in C, en bekend met onderwerpen als dynamic memory allocation, pointers, structures en de standaard C-bibliotheek.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie