OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Programmeren in C
CodeDuurTrainingsvorm
CPROG015 dagenIndividueel, waardoor flexibele instroom mogelijk is.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
De programmeertaal C is klein, snel en enorm krachtig, en stelt je in staat om alles uit je hardware te halen. Het wordt met name toegepast in embedded systemen (dit is de combinatie van hard- én software in gebruiksartikelen of apparaten, zoals bijvoorbeeld je Smart TV maar ook industriële machines/robotica).
Doelstelling
Deze cursus verschaft u een gedegen kennis van de beginselen van de taal C. U maakt kennis met de elementen en de syntaxis van de taal C, en u leert hoe u C programma's kunt maken. Een goede kennis van de syntaxis van C maakt later de overstap naar andere programmeertalen makkelijker.
Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die krachtige programma's in C wil leren schrijven. De cursus kan tevens dienen als voorkennis voor het leren programmeren in C++ of C#. De cursus is zowel voor administratieve als voor technische toepassingen geschikt.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Introductie Programmeren in C
 • Probleemoplossing en programmeren
  • Routinewerkzaamheden en programma's
   • Routinewerkzaamheden
   • Vaste en variabele gegevens
   • Programma's
  • Ontwikkelen van programmatuur
   • De probleemomschrijving
   • De probleemanalyse
  • Het weergeven van oplossingen
   • De drie basisstructuren
   • Schematechnieken
   • Bewerkingen en structuren in een PSD
   • Voorbeelden van PSD's
   • Pseudocode
  • Coderen en testen van een programma
   • Coderen
   • Testen
  • De documentatie bij een programma
 • Binaire gegevensrepresentatie
  • Talstelsels
   • Combinaties maken met 0 en 1
   • Het decimale talstelsel
   • Het binaire talstelsel
   • Het octale talstelsel
   • Het hexa-decimale talstelsel
   • Representatie van instructies
   • Rekenen
   • Van binair naar decimaal
   • Van decimaal naar binair
   • Woordlengte
  • Representatie van negatieve getallen
   • Modulussystemen
   • Complementsystemen
   • Twee-complement
   • Eén-complement
  • Drijvende kommagetallen
   • De E-notatie
   • Interne representatie van drijvende kommagetallen
 • Introductie van C
  • Hoe en waarom C
   • De programmeertaal C
   • Geschiedenis
   • ANSI C
   • C in vergelijking tot andere programmeertalen
    • C en Pascal
    • C en machinetaal
  • De structuur van C-programmas
   • Inleidend voorbeeld (Hello world)
   • Basisstructuur van C-programmas
  • Datatypen, constanten en variabelen
   • Elementaire datatypen
   • Constanten
   • Variabelen
   • Declaratie van variabelen
  • Expressies en operatoren
   • De enkelvoudige toekenningsbewerking
   • Rekenkundige opdrachten
   • Vergelijkingen
   • Logische bewerkingen
    • De logische ontkenning
    • De logische AND-bewerking
    • De logische OR-bewerking
   • Bitgewijze bewerkingen
    • De bitgewijze AND-bewerking
    • De bitgewijze OR-bewerking
    • De bitgewijze EXCLUSIVE OR-bewerking
   • Bitgewijze verschuivingen
    • Bitgewijze verschuiving naar links
    • Bitgewijze verschuiving naar rechts
   • Verkorte notatiewijze toekennings-operator
   • Operatoren voor vermeerderen en verminderen
   • Prioriteiten
 • Constanten, pointers, in- en uitvoer
  • Constanten
  • Pointers
  • In- en uitvoer
 • Programmavertakkingen en datatypeconversie
  • Programma-vertakkingen
   • Voorwaardelijke opdrachten
    • De IF-opdracht
    • De voorwaardelijke evaluatie
    • De switch-opdracht
   • De onvoorwaardelijke sprongopdracht
  • Conversie van datatypen
   • De impliciete conversie van datatypen
   • De expliciete conversie van datatypen
 • Herhalingsstructuren
  • Lussen
   • De komma ais operator
   • De lusinstructie: for
   • De komma ais operator in for-lussen
   • Nesten van for-lussen
   • De lusinstructie while
   • De lusinstructie do...while
   • De break-instructie
   • De instructie continue
   • Eindeloze lussen
 • Functies en geheugenklassen
  • Functies
   • Algemeen
   • Stel uw eigen functie samen
    • De functiedefinitie
    • De klassieke declaratie van functies
    • Functieprototypen
   • Functies aanroepen
   • Pointers en functies
  • Geheugenklassen
   • Algemeen
   • Geheugenklassen van functies
   • Geheugenklassen en variabelen
    • Lokale variabelen
    • Globale variabelen
   • De levensduur van variabelen
    • De geheugenklasse auto
    • De geheugenklasse register
    • De geheugenklasse static
    • De geheugenklasse extern
   • De levensduur van functies
  • Recursieve functies
  • Pre-processor-commando's
   • Symbolische constanten
   • Macro's
   • Het koppelen van bestanden, modulen en functies
   • Voorwaardelijke vertaling
 • Tabellen en pointers
  • Pointers en tabellen
   • Declaratie van tabellen
   • Pointers en tabellen
   • Pointers van het type char
  • Meerdimensionale tabellen
  • Initialisatie van tabellen
  • Pointertabellen en pointers op pointers
  • Verdere inzetmogelijkheden van pointers
   • Geheugenreservering en -vrijgave
   • Pointers naar functies
 • Structuren en Unions
  • Structuren
   • Eenvoudige structuren
   • Initialisering van structuren
   • Tabellen van structuren
   • Structuren en functies
   • Pointers naar structuren
   • Recursieve structuren
  • Unions
  • Bit-velden
  • Het sleutelwoord typedef
 • Werken met gegevensbestanden
  • Leerdoelen en verantwoording
  • Bestanden
  • Hogere bestandsbewerkingen
   • Een bestand openen
   • Een bestand sluiten
   • Schrijven en lezen van 1 byte
   • Lezen en schrijven van 2 bytes
   • Lezen en schrijven van 4 bytes
   • Schrijven en lezen van tekenreeksen
   • Schrijven en lezen van blokken
   • Geformatteerde in- en uitvoer
   • Direct toegankelijke bestanden
  • Compact Disc beheer
   • Het menu
   • Gegevens invoeren
   • Gegevens zoeken
   • Het complete programma
 • Eindles cursus C
 • Van C naar C++
  • Compile... Link... Execute
   • Compile...
   • Link...
   • Execute
  • Prestatie
   • Debug
   • Profile & Optimize
  • Modulair programmeren
   • Modulen
    • Abstractie, Structure, Scope
    • Modulen in C
    • Modulen in C++
   • Makefile en Make: Kookboek en Kok!
   • Libraries en modulen
  • De C Run-time Library
   • Categorieën en header files
   • Per categorie
    • Buffer manipulatie - memory.h
    • Symbool classificatie en conversie - ctype.h
    • Data conversie - stdlib.h
    • Input en Output - stdio.h
    • Geheugen allocatie - malloc.h
    • String manipulatie - string.h
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* basiskennis programmeren is een pré
* kennis van programma stroom diagrammen (PSDs) is een pré
Mogelijk vervolgtraject
* Programmeren in C++
* Programmeren in C#

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie