OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
JavaScript Gevorderd
met Iffy, Node, AJAX, JSON, jQuery en ES6
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVSCRADV12 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Doelstelling
Het toepassen van JavaScript is gemakkelijk en leidt snel tot resultaat. In deze cursus leert u werken met JavaScript in Node, met AJAX, JSON, JQuery en modulair bouwen in JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken in JavaScript met Node, AJAX, JSON, JQuery en Iffy.
De verhouding tussen theorie en oefening is ongeveer 50:50.

De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).
Doelgroep
* Iedereen die dynamische webpagina's gaat ontwikkelen.
* Beginnende (Web)programmeur.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Modulair ontwerp
  • JavaScript variabelen
   • Hoisting
   • Variabele scope
  • Function keyword
   • Functie expressie
   • Named function expression
  • Closure
   • Geen closure
   • Wel closure
   • Praktijk closure voorbeeld
  • Javascript Design Patterns voor Module
   • Revealing Module Pattern
   • Module uitbreiden: Augment
  • Immediately Invoked Function Expression: Iffy
   • Uitvoeringscontext en global scope
   • Met Iffy module maken
   • Save state met closure
   • mini-jQuery
  • Functies call() en apply()
   • .call()
   • apply()
   • Nuttige toepassing van .call()
  • Puntkomma voor iffy
 • Serverside JavaScript met Node.js
  • Wat is Node.js
  • Werking Node.js
   • Node webserver
   • Request-handling
  • Node: HTTP Transactie
   • Echo Server
  • Webserver applicaties in NodeJS
   • Server met constante
   • Server met parameter
   • Server met html form GET
   • Server met HTML request (post) en response
   • Webserver voor meerdere requests en responses
   • Meerdere clients op een node.js server

 • AJAX, JQuery en data gebruik
  • XMLHttpRequest (XHR)
   • XMLHttpRequest Level 2
   • XHR-object uit ajax.js
  • Ajax met XHR in node.js
   • XHR met text
   • Cross-Origin Request
   • Progress Events
   • Gebruik XHR Level 2
  • Ajax met JSON data
  • jQuery
   • Elementen selecteren
   • JavaScript events
   • Effecten
   • Voorbeelden
   • jQuery User Interface
   • Document Object Model (DOM) doorlopen met jQuery
   • AJAX met jQuery
   • HTML5 met AJAX en jQuery
  • REST in Webservice
   • Webservice
   • Termen
   • RPC: REST
   • Rest service met "Open Movie Database"
   • Aanroepen van REST met HTTP POST
  • Database koppeling
   • Node met MySQL
  • JSONP met jquery en $.ajax met data

 • ECMAscript ES6
  • ES6 code
   • Variabelen
   • Arrow function
   • Strings
   • Iterables & iterators
   • Rest en Spread
   • Destructuring
   • Classes
  • Promises
  • Generators
  • Proxies
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Vereiste voorkennis:

* HTML Basiskennis.
* JavaScript Basiskennis.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie