OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
HTML5 Upgrade
CodeDuurTrainingsvorm
OCIN053 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.

Overview
JavaScript behoort samen met HTML en CSS (Cascading Style Sheets) tot de meest basale en gangbare technieken om webpagina's te maken. HTML5 is een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden van HTML4 in de browser met nieuwe elementen voor een betere structuur, en betere afhandeling van forms, tekeningen en media content, vaak met behulp van JavaScript.
Doelstelling
In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van HTML5 en geavanceerde technieken waarmee u later zelfstandig nieuwe generatie webpagina's en applicaties kunt bouwen.
Doelgroep
Web ontwikkelaars.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • HTML5
  • Nieuwe Elementen in HTML5
   • Nieuwe Semantische/Structuur Elementen
   • Nieuwe Media Elementen
   • Nieuw <canvas> Element
   • Nieuwe Form Elementen
   • Verwijderde Elementen
   • Syntaxis
   • Optionele HTML5 tags
   • Tags Afsluiten
  • Basis elementen
   • DOCTYPE , Root , Head elementen
   • Blok elementen binnen de A tag
 • HTML5 Elementen
  • Content Models
  • Structuur elementen in HTML5
   • Header , Footer , Nav , Article , Section , Aside , Hgroup , Address tags
  • Andere nieuwe elementen
   • Mark , Time , Details , Summary , Figure , Meter , Progress tags
   • Elementen waarvan de definitie is gewijzigd
   • Obsolete Elementen
  • HTML5 Outlines
  • Detectie Ondersteuning
   • Technieken
   • Modernizr
   • CSS Stylen
   • Validatie
   • Toegankelijkheid (WAI-ARIA)
 • HTML5 Forms
  • Output element
  • Nieuwe Input Types
   • Contact Info , Date Picking , Number , Range , Search en Color type
  • Nieuwe Attributen
   • List attribuut en datalist element , Placeholder , Required , Multiple , Autocomplete , Autofocus , Min en Max, Step, Pattern
  • Beheer
   • Support Ontdekken , Accessibility: WAI-ARIA , Form Elementen opmaken , Validatie
  • Drag en Drop - objecten verplaatsen
 • HTML5 Media
  • Gebruik Media Elements
   • Audio , Video , Attributen , Formats
  • Ondersteuning
   • Device-Specifieke Files , Accessibility , Backwards Compatibility , Media API
 • Canvas
  • Het Canvas Element
  • Coördinaten Systeem
   • Rechthoeken , Paths , Curven , Arcs , Colors en Styles , Transparency , Shadow , Line style , Gradients , Patterns
  • Transformaties
   • Translate , Scale , Rotate , Save Canvas Drawing State
  • Compositing
   • globalCompositeOperation , Clipping paths
  • Animatie
   • Image Drawing , window.requestAnimationFrame , Animatie interval en timeout , Animatie na User Events , Animatie met Keyboard Events , Reageren op Mouse Events , Text , Pixel Manipulatie , toDataURL() , Accessibility , Canvas en Internet Explorer
 • Geolocatie
  • API - Methoden en Attributen
  • Gebruik Geolocatie API
   • Current position , Succes Handlers , Error Handlers , watchPosition , clearWatch , positionOptions , Fallback Support: Geo.js
  • Disable of Fake uw Locatie In Firefox, Internet Explorer & Chrome:
 • Local Data Storage
  • Web Storage
   • Web Storage API , JSON (JavaScript Object Notation) , Storage Toegang , Storage Event
  • Database API's
   • Web SQL Databases (WebDatabase) , IndexedDB
 • Web Messaging
  • Cross-Document Messaging
   • PostMessage API
  • Server-Sent Events
   • EventSource API , Client-side , Event Stream Format: Server-side
  • XMLHttpRequest Level 2
   • Cross-Origin Request , Progress Events
 • Web Workers
  • Worker mogelijkheden
   • Message Passing, Error Handling , Stop Workers , Load en Execute Externe Scripts , Workers binnen Workers (Subworkers) , Shared Workers
 • Microdata
  • Werking
   • Data Model , Itemtype , Gebruik Microdata
  • Search engines - Microdata voor Rich Snippets
 • Offline
  • Offline Web Applicatie
   • Cache Manifest toevoegen en gebruiken , Cache Manifest Secties , Update Cache , ApplicationCache Object , Update Cache in Programma , Connectivity Testen
 • Web Sockets
  • WebSockets API
   • Client side code, JSON voor meer dan tekst , WebSockets op de Server , Fallback Oplossing
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Voor deze cursus is een goede basiskennis van HTML4, CSS en JavaScript vereist.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie