OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Overview Business Intelligence
CodeDuurTrainingsvorm
BI_OC0011 dagKlassikaal en Individueel.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Overview
Organisaties zijn constant op zoek naar verhogen van de omzet, verlagen van de kosten en het verbeteren van de winst door middel van het meer efficiënt maken van hun business processen. Deze cursus gaat in op de (on)mogelijkheden.
Doelstelling
Na deze cursus kunt U: In hoofdlijnen aangeven wat de mogelijkheden zijn van en wat er verder nog nodig is:
 • Interactief en automatisch aanmaken van rapporten in HTML, Excel, PDF, CSV.
 • Gebruik van dashboards met slicing en drill down faciliteiten.
 • Integratie van bestaande systemen met BI.
 • Data analyse door middel van Data mining.
 • Visualisatie van bedrijfsdata.
 • Maximaliseren van kwaliteit en structuur van data
 • Automatische conversie van diverse dataformaten, zoals CSV, XML, data van databases enz.
 • Ontsluiten van data bronnen en doelgericht integreren.
 • Connecties met vele data-bronnen. DB2, SqlServer, Sqlbase, Oracle, XML, PDF, CSV, Excel, Access, Postgresql,…
 • Scheduling van BI-processen, Clusters, Partities, …
 • Cubes, MDX en Mondriaan schema’s.
 • Integratie met bestaande systemen.
 • Staging en Single source of Truth.
 • Stochastiek.
 • Ster-model en DataWarehousing.
 • Onafhankeliljkheid van hardware en software platform.
 • BI-Lifecycle.
Doelgroep
Managers, Architecten, Beheerders. Het betreft hier managers voor bijvoorbeeld software ontwikkeling, HRM, productiebedrijven, overheid en verder iedereen die inzicht wil krijgen wat Business Intelligence & Analytics kan betekenen voor haar /zijn organisatie.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
BI-software en technologie van een beperkt aantal leveranciers zijn nu beschikbaar op diverse platforms om deze doelen met een totaaloplossing te ondersteunen. BI ondersteunt bij het visualiseren van problemen en mogelijkheden in veel organisaties. Onderstaande cursussen geven uw mensen nieuwe kennis en mogelijkheden om met modern gereedschap systemen voor de toekomst te maken. In de cursussen worden alle onderdelen van de BI-software in de praktijk voorbeelden behandeld. Wij hebben daartoe een hardware en een software platform, waarop studenten kunnen oefenen.
Creëer kwaliteit en informatie-gedreven beslissingen, die positief uitwerken op de prestaties in uw organisatie door middel van accurate data in uw rapporten en dashboards. Gebruik rapporten en dashboards, die het best de meest actuele toestand van uw business weergeven. Verhoog de produktiviteit en/of verlaag de kosten door het aanreiken van benodigde vaardigheden aan uw BI-team, zodat zij kunnen slagen met Pentaho Business Analytics.
Certificering
Bewijs van deelname
Certificeringsinstituut: OCICT
Onafhankelijke certificering: [x] Ja    [ ] Nee
Materiaal
Het studie materiaal is veelal Engelstalig en geeft goed inzicht in de nieuwe technologieën en de manier, waarop deze moeten worden toegepast. De docent is Nederlandstalig. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Niveau: [x] 1. Lerend   [x] 2. Toepassend   [x] 3. Deskundig   [x] 4. Vormgevend


Managers:
Geen diepgaande technische kennis. Wel de samenhang en het overzicht. Wel kennis van de gebruikte, ingezette tools en technologie om mensen te kunnen aansturen. Kwaliteitshandboek. Eventueel ROI(Return of investment), TQM(Total Quality Management), Kaizen(Japanse kwaliteitsdenken, stapsgewijze verbetering). Centrale vraag voor hen is: Wat betekent BI voor mijn organisatie/afdeling en wat kan ik er mee doen? Het betreft hier managers voor bij voorbeeld software ontwikkeling, HRM, produktiebedrijven, overheid,…

Architecten:
Diepgaande technische kennis en minimaal 5 jaar ervaring in projecten met (HTML, CSS, Java, Javascript,…). Zij zijn gewend om keuzes te maken voor nieuwe technologie en deze toe te passen in applicaties/systemen. Zij leren in deze cursussen, dat programmeren meer op de achtergrond komt en dat modelleren nu vandaag de dag meer op de voorgrond komt. Dit is het nieuwe werken.

Ontwerpers:
Eigenlijk hetzelfde als bij architecten, alleen zij zijn meestal niet in die mate als architecten verantwoordelijk voor het maken van technologie-keuzes. Zij zijn meer direct met de techniek bezig. Dus het maken van rapporten, dasboards, java, HTML, CSS, Javascript,…

Beheerders:
Zij hebben een beperkte inzicht in de getoonde technieken en willen niet weten wat er onder de motorkap zit. Zij behoeven niet te kunnen ontwikkelen. Wel hebben zij te maken met het gebruik van nieuwe ontwikkelde produkten en de veranderde mogelijkheden. Zij leveren vaak input voor benodigde rapporten, dashboards,.. Zij zien uitsluitend de buitenkant en beheren deze.

Opmerkingen:
Data mining vereist specifiek basiskennis van statistiek. Proces simulatie vereist kennis van de programmeertaal C.
Mogelijk vervolgtraject
vervolgtraject?
Platform
Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Pentaho Business Intelligence - Platform.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie