OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Java EE6: Ajax4JSF + Richfaces
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVAJAX2 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Doelstelling
AJAX is een combinatie van technieken waarmee waarmee snel reagerende webapplicaties gebouwd kunnen worden. Richfaces is een component library voor JSF en een framework voor het integreren van AJAX mogelijkheden in business applicaties. In deze cursus leert u hoe beide technieken binnen JSF gebruikt kunnen worden.
Doelgroep
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Ajax
  • AJAX in detail
  • AJAX frameworks
  • Ajax4JSF
  • Richfaces
  • Ajax4JSF/RichFaces installatie
 • Gebruik Ajax4JSF & RichFaces
  • Applicatie personPage
  • AJAX functionaliteit toevoegen.
  • Ajax4JSF tags
  • RichFaces componenten
  • Demo applicatie dWRichFaces
 • Efficiënt ontwikkelen
  • Queue en Traffic Flood Protectie
  • Queue Principes
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* Web Component Development met Servlets en JSP
* Java Server Faces

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie