OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Java EE6: JavaServer Faces (JSF)
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVEE6JSF3 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.485,00 BTWvrij.

Doelstelling
Java Server Faces (JSF) 2.0 is de standaard technologie binnen het Java Enterprise Edition (Java EE) platform om webapplicaties te bouwen. Deze cursus behandelt alle aspecten die nodig zijn voor het ontwerpen en implementeren van een webapplicatie, zoals session state, validatie en conversie, event afhandeling, internationalization, en het implementeren van de layout.
Doelgroep
Ontwikkelaars die met Java Server Faces dynamische webapplicaties willen bouwen.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Design patterns
  • Model 1 Architectuur
  • Model 2 Architectuur (MVC)
  • Frameworks
  • JavaServer Faces
 • JSF Overzicht
  • De JSF architectuur
  • JSP/XHTML pages
  • Managed Beans
  • JSF lifecycle
 • Managed Beans
  • Backing beans & expression language
  • Scope van managed bean
  • Koppeling tussen beans
 • Navigatie
  • Statische navigatie
  • Dynamic navigation
 • Standard JSF tags
  • Core Tags
  • Attributen
  • HTML Tags
  • OC4J Connection Pools & Data Sources
 • Internationalisation (I18N)
  • Het Locale object
  • JSF Message Bundles
 • Conversie en validatie
  • Conversie
  • Ingebouwde validators
  • Validatie samenhangende velden in de backing bean
  • Conversie en validatie overslaan
  • Parameters doorgeven aan converters en validators
 • Event Handling
  • Value Change Events
  • Action Events
  • Phase Events
  • PropertyActionListener
  • Annotations in Managed Beans
  • JSF 2.0 Navigatie mogelijkheden
 • Facelets
  • UI Templates in Faces
  • Templating met Facelets
  • Custom tags in Facelets
  • Resources
  • Composite UI Components
 • JSF & Ajax
  • XmlHttpRequest
  • Ajax servlet afhandeling
  • Ajax PhaseListener afhandeling
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Web Component Development met Servlets en JSP

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie