OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Fast Track to Java 8 and OO Development
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVJSE8FT014 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 1.980,00 BTWvrij.

Overview
Deze cursus verschaft u de noodzakelijke kennis om te kunnen programmeren met standaard Java. U maakt kennis met de belangrijkste OO- en Java-concepten en -praktijken die nodig zijn om goed ontworpen Java-programma's te maken.
De cursus behandelt alle belangrijke OO-mogelijkheden en hoe u deze toepast in Java, het maken van goed ontworpen Java classes, het gebruik van inkapseling, het bouwen van complexe functionaliteit met compositie en het gebruik van overerving om functionaliteit te delen en gespecialiseerde typen te maken. Ook worden geavanceerde concepten zoals interfaces, het Java Collections Framework en database toegang met JDBC en JPA behandeld.
Doelstelling
Na deze cursus begrijpt u/bent u in staat om:
 • Understand Java's importance, uses, strengths and weaknesses.
 • Understand Java language basics.
 • Write, compile, and run Java programs.
 • Understand the Object Model and Object Oriented Programming.
 • Understand and use classes, inheritance, polymorphism.
 • Create well designed classes and use them in your Java programs.
 • Use composition and delegation to create objects from other objects.
 • Understand & use packages to organize code.
 • Understand interfaces, their importance, and their uses.
 • Use interfaces to implement abstraction.
 • Learn good Java coding style.
 • Create well structured Java programs.
 • Compile and execute programs with the JDK development tools and with an Integrated Development Environment (IDE) of your choice.
 • Use the core Java libraries (java.lang, java.util).
 • Understand & use exceptions for error handling.
 • Understand the basics of using JDBC and JPA, and use them to access databases from Java.
 • Use the Java Collections Framework.
 • Be aware of, and use the new features of Java 8, as well as important advanced features of earlier Java versions.
 • Understand and use basic I/O streams (optional).
Doelgroep
* Beginnend Java programmeur.
Inhoud
 • Java Basics
 • Class and Object Basics
 • More on Classes and Objects
 • Flow of Control
 • Strings and Arrays
 • Packages
 • Composition and Inheritance
 • Interfaces
 • Exceptions
 • Java Collections and Generics
 • Database Access with JDBC and JPA
 • New Features Java SE 8
  • Date/Time Support (Java 8)
  • Lambda Expressions
 • IO and Streams

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
De training kan dienen als voorbereiding op het officiële examen 1Z0-808.
Materiaal
Engelstalig
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* Basiskennis programmeren
Mogelijk vervolgtraject
* Java SE 8 Programmer 2

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie