OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Java SE7 Fundamentals
CodeDuurTrainingsvorm
IIJVSE7FUN5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
De cursus bestaat uit de modules:

*Java SE Fundamentals


*Object Oriented Programming
Doelstelling
Deze cursus verschaft u een gedegen kennis van de basis beginselen van de Java SE programmeer taal. U maakt kennis met object georiënteerd programmeren, de elementen van de Java programmeer taal, en u leert eenvoudige Java programma's te maken.
Doelgroep
* Beginnend Java programmeur
* Technisch consultant
* Web beheerder
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Wat is Java
  • Java VM platform onafhankelijk
  • Java VM als Compiler, Interpreter en Runtime
  • Java platform
  • Soorten Java toepassingen
  • Java en anderen programmeertalen
  • Java-compilers en Sun JDK
 • Het eerste Java programma met JDK
  • Inrichting werkomgeving
  • Het eerste programma
  • Compiler en Interpreter opties
  • Packaging
  • Documenteren met Javadoc
  • Debugging met jdb
 • Java Applet
  • Gebruikte termen
  • Verschil tussen Java Application en Java Applet
  • De eerste applet
  • Objecten en Classes
  • Voorbeeld: een getal inlezen
 • Gegevenstypen, Literals, Identifiers en Variabelen
  • De primitieve gegevenstypen in Java
  • Literals
  • Identifiers
  • Naamgeving conventies in Java
  • Variabelen
  • Strings
  • Constanten
  • Backslash en escape karakters
 • Operatoren
  • Rekenkundige operatoren
  • Toekenningsoperatoren
  • Relationele operatoren
  • Logische (boolean) operatoren
  • Conditionele operatoren
  • Bit & Shift operatoren
  • Boolean bewerkingen
  • String operatoren
  • Overige operatoren
  • Operator precedence (operator evaluatie volgorde)
 • Scherm in- en uitvoer
  • Uitvoer naar scherm
  • Invoer van toetsenbord
 • Data type conversie
  • impliciete typecast
  • Expliciete typecast
 • Expressions, statements en blokken
  • Expressions
  • Statements
  • Codeblok
 • Functies
  • Wat zijn functies
  • Modulair bouwen met functies
  • Functie met of zonder Return
  • Rekenkundige functies
 • Scope van een variabele
  • De optie static
 • Controlestructuren
  • Conditionele statements IF-then en IF-then-else
  • Het switch statement
 • Iteraties
  • While lus
  • Do while lus
  • Een For lus
  • Een For-each lus voor arrays en collections.
  • Break en Continue - Ongestructureerde statements
 • Introductie Object Oriëntatie
  • Van klassiek naar OO
  • Klassieke modellen
  • Het OO-model
  • Ontstaan van OOP
  • Toepassingsgebieden
  • Concepten van OOP
  • Voor- en nadelen van OOP
 • Class, Object, Message en Method
  • De Class
  • Instance Variabelen / Datamembers
  • Methoden
  • Objecten
  • Messages
  • De implementatie in Java
  • Overerving en class-hiërarchie.
  • Compositie en Aggregatie
  • Hergebruik van code via vererving en compositie
  • Multiple inheritance
  • Overerving: een voorbeeld
  • Polymorfisme.
  • Aggregatie: een voorbeeld
  • Constructor
 • Werken met objecten
  • Objecten maken
  • Objecten gebruiken
  • Objecten opruimen
 • Classes definiëren
  • Inleiding
  • Declaratie van de class
  • Class-omschrijving (body)
 • Standaard Classes
  • Strings
  • Wrappers voor primitieve datatypes
  • Het datatype enum
  • De Math class
  • BigDecimal en BigInteger classes
 • Meer over classes
  • Geneste Classes
  • Final classes en methoden
  • Abstract Class en Methods
  • Static
  • Interface
  • Class Object
 • Arrays
  • Één-dimensionale array
  • Arrays van objecten
  • De for-each lus
  • Meer dimensionale arrays
 • Exception en Errorhandling
  • Inleiding
  • Exceptions afhandelen
  • Finally
  • Exceptions genereren
  • Soorten exceptions
  • Eigen Exception Classes maken
 • Assertions
  • Assertions in de code gebruiken
  • Assertions tijdens de uitvoering activeren
  • Compatibiliteit met vorige versies
 • Javadoc
  • Javadoc tags
  • Javadoc tool
 • Werken met Datum en Tijd
  • Creëren van een Date en Calendar object
  • Omzetten Date naar Calendar en Calendar naar date.
  • Weergeven van datum en tijd.
  • Rekenen met datum en tijd
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Basiskennis informatie technologie is een pre
Mogelijk vervolgtraject
* Java SE Programmeren
* Object Oriented Analyse en Design met UML

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie