OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Object Oriented Analysis met UML
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS025 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Op basis van requirements gestructureerd een OO-ontwerp opstellen met UML-technieken.
Doelstelling
Op basis van requirements gestructureerd een OO-ontwerp opstellen met UML-technieken.
Doelgroep
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Principes van object oriented analysis
 • Problem domain en domein expert
 • Domain model
 • Responsibility
 • Risk Assessment
 • Opbouw Class Diagram
 • Sequence
 • Interface-ontwerp
 • Specificatie van constraints
 • Opdelen in componenten
 • Unified Modeling Language (UML 2.0):
  • Use-case Diagram
  • Class Diagram
  • Object Diagram
  • Sequence / Collaboration Diagram
  • Statechart Diagram
  • Activity Diagram
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Voorkennis
De deelnemer moet beschikken over enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling en moet de basisconcepten voor OO kennen.
Mogelijk vervolgtraject
* Object Oriented Design (OCRSO3)
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)
* RUP Analysis and Design (OCRSO5)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie