OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
COBOL Programmeren Advanced
CodeDuurTrainingsvorm
OCCB1A5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Tijdens deze opleiding worden complexere programma's behandeld welke ook nodig zijn voor certificering.
Doelstelling
Deze advanced opleiding is een vervolg op de COBOL Programmeren opleiding. Tijdens deze opleiding worden complexere programma's behandeld welke ook nodig zijn voor certificering.
Doelgroep
Applicatieprogrammeurs.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • COBOL divisions.
 • Definities van variabelen:
  • - picture clausule
  • - redefines
  • - value clausule.
 • Verwerking sequentiële bestanden.
 • Indexed bestanden en access structuren.
 • Balanced-line verwerking.
 • Uitvoeren programmatest.
Certificering
zie COBOL Eindopdracht (OCCB02)
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Kennis op het niveau van de opleiding
* COBOL Programmeren (OCCB01)
Mogelijk vervolgtraject
* COBOL Eindopdracht (OCCB02)
* COBOL / CICS Programmeren (OCCI02)
* COBOL / DB2 Programmeren (OCDB04)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie