OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
COBOL / DB2 Programmeren
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB0410 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 4.950,00 BTWvrij.

Overview
Tijdens de cursus leert de cursist voor het benaderen van gegevens in een DB2 database embedded SQL toe te passen binnen COBOL programma's. Er zullen verschillende database benaderingen worden behandeld. Ook zal worden ingegaan op het komen tot een programmastructuur met behulp van deze benaderingen.
Doelstelling
Na het volgen van de cursus:
  • Heeft de cursist inzicht verkregen in het toepassen van embedded SQL in de COBOL programmeertaal
  • Heeft de cursist inzicht verkregen in het vertalen van database benaderingen naar een programmastructuur
  • Kan de cursist komen tot een programmastructuur met databasebenaderingen
  • Kan de cursist embedded SQL toepassen in de COBOL programmeertaal
  • Kan de cursist een COBOL/DB2 programma ontwikkelen en testen
Doelgroep
COBOL programmeurs
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Embedded SQL
  • COBOL met embedded SQL
  • Testen van COBOL/DB2 programma's
  • Oefeningen
  • Database benadering en programmastructuren
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Kennis van/ervaring met computers is aanbevolen.
De cursist moet de volgende trainingen gevolgd hebben (of een vergelijkbare ervaring)

* OCMF01 (Inleiding Mainframe)
* OCMF02 (TSO/ISPF)
* OCAL04(Gestructureerd Programmeren)
* OCCB01(COBOL)
* OCDB01 (DBMS)
* OCDB02 (Inleiding DB2)
* OCDB03 (SQL voor DB2)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie