OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Database en SQL Foundation
CodeDuurTrainingsvorm
OCDB072 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Overview
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases (Oracle/DB2) door middel van de vraagtaal SQL.
Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases (Oracle/DB2) door middel van de vraagtaal SQL.

Na deze cursus kan de cursist:
 • tablespaces aanmaken
 • tabellen aanmaken
 • indexen op tabellen aanbrengen
 • views aanmaken
 • synoniemen aanmaken
 • tabellen vullen met data
 • min of meer eenvoudige select instructies maken
 • autorisaties toekennen aan anderen op eigen objecten
 • eenvoudige problemen oplossen
Doelgroep
Iedereen die met een relationele database gaat werken.
Inhoud
 • Het Relationele Model
 • Objecten binnen de relationele database
 • Inleiding DML (SELECT)
 • Data Definition Language, o.a.:
  • Aanmaken van tablespaces
  • Aanmaken van tabellen
  • Definiëren van views
  • Definiëren van aliassen
 • Data Manipulation Language, o.a.:
  • Het vullen van tabellen
  • Het opvragen van data uit tabellen
 • Data Control Language, o.a.:
  • Het toewijzen van autorisaties op eigen gemaakte objecten aan anderen

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* Inleiding informatica (OCAL01)
* Bestandsorganisatie (OCAL02)
Platform
IBM DB2, Oracle Database

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie