OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
MQseries
Overview
CodeDuurTrainingsvorm
OCMF101 dagKlassikaal.
Lesmethoden: Klassikaal.
Prijs:€ 495,00 BTWvrij.

Overview
Deze cursus bevat in vogelvlucht de belangrijkste onderdelen van MQ-Series om de werkwijze en het gebruik ervan te begrijpen.
Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:
 • weet de cursist hoe MQ-series moet worden gebruikt
 • weet de cursist alle MQ-objecten te benoemen
 • kent de cursist de meest belangrijke parameters in de objectdefinities
 • kent de cursist de belangrijkste calls
 • weet de cursist hoe de IMS-Bridge werkt
 • weet de cursist wat Data Integrity inhoudt
Doelgroep
Applicatiebeheerders / Systeembeheerders en testers
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Wat is MQ-series en waarvoor wordt het gebruikt? (Een korte uitleg)
 • MQ-objecten
 • MQ-definities
 • MQI (message queueing interface)
 • IMS-Bridge
 • Data Integrity
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Minimaal HAVO met engels en wiskunde. Voor het kunnen plaatsen van de tijdens de opleiding gehanteerde begrippen is enige ervaring met een mainframe omgeving gewenst.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie