OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Database 11g Operator
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR11GDBO5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Doelstelling
Na afloop van deze module is de deelnemer in staat om, geheel met grafische tools, het onderhoud op complexe Oracle Database omgevingen uit te voeren en te automatiseren.
Doelgroep
De module is bestemd voor databasebeheerders en systeembeheerders die te maken krijgen met het beheer van een Oracle productie-omgeving met behulp van Oracle Enterprise Manager.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
*Installatie van een database en Oracle Enterprise Manager

*Data Opslag

*Privileges & beveiliging

*Backup & Recovery

*Signaleringen om problemen te voorzien

*Events en Jobs tbv automatische beheerstaken

*Oplossen van Blocking Situations

*Performance Tuning

*Laden en im- en export van data

*Workshop
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
* Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie