OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle Database 11g Introductie in SQL
Combinatie Oracle 11g SQL Fundamentals 1 en 2
CodeDuurTrainingsvorm
IIOR11GSQL5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL in combinatie met de Oracle Database 11g.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor applicatie ontwikkelaars, database beheerders en administrators en andere SQL-eindgebruikers.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De gedetailleerde inhoud vindt u bij de individuele cursussen Oracle 11g SQL Fundamentals 1 en Oracle 11g SQL Fundamentals 2
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Kennis van het Relationeel model en Data Processing is gewenst.
Mogelijk vervolgtraject
* Oracle Database Programmeren met PL/SQL
* Oracle Database 11g Administration 1

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie