OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Oracle WebLogic Forms en Reports Beheer 2
CodeDuurTrainingsvorm
IIORDABWL11G22 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Doelstelling
Na afloop van deze module kent u de werking van clusters en de beveiliging in WebLogic Server en beheerst u de basisvaardigheden die nodig zijn voor het operationeel beheren en onderhouden van een Oracle WebLogic Server omgeving. In deze module ligt het accent op theoretische begripsvorming, aangevuld met praktijkoefeningen.
Doelgroep
De module is bestemd voor systeembeheerders die te maken krijgen met het installeren, configureren en beheren van Centric Applicaties op een Oracle Weblogic Server omgeving met Forms en Reports Services.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
Clustering
 • Introductie Clustering
  • Oracle WebLogic Cluster introductie
   • Wat is een Cluster?
   • Voordelen van Clustering
   • Wat kan er worden geclusterd
   • Proxy Servers voor HTTP Clusters
  • Cluster Architectuur
   • Basic Cluster Architectuur
   • Multitier Cluster Architectuur
   • Proxy Servers
  • Cluster Communicatie
   • Server communicatie in een cluster
   • Detecteren van fouten
   • Multitier communicatie
 • Configureren van een Cluster
  • Voorbereidingen voor een cluster
   • Cluster architectuur
   • Netwerk en security topologie
   • Machines
   • Namen en adressen
  • Configureren van een cluster
   • Administration Console
   • Configuration Wizard
   • WLST
   • Ant
 • Beheer van Clusters
  • Deployen van applications
   • Een cluster als target selecteren
   • Twee-fase deployment
   • Productie redeployment
  • HTTP sessie management
   • HTTP sessie failover
   • In-memory replicatie
   • Replicatie groepen
   • JDBC en File-Based Persistence
  • EJB clustering
   • EJB clustering deployment descriptors
   • Configuratie stateless session beans
   • Configuratie stateful session beans


Beveiliging
 • Security Concepten en Configuratie
  • Security overview
   • Oracle Platform Security Services
   • Oracle WLS Security
   • Oracle WLS Security Modellen
   • Introductie WLS Security componenten
  • Users en groups
   • Security realms
   • Configureren van users, groups, en roles
   • Embedded LDAP
  • Bescherming applicatie resources
   • Security roles
   • Security policies
   • Definiëren van policies en roles
   • Beschermen van Web resources
   • Beschermen van andere resources
 • Beschermen tegen Aanvallen
  • Transport laag beschermen
   • SSL
   • keytool
   • Certificaten
   • Configureren van SSL
  • Beschermen tegen aanvallen
   • Soorten aanvallen
   • Beschermen tegen man-in-the-middle aanvallen
   • Beschermen tegen denial of service (DoS) aanvallen
   • Beschermen tegen large buffer aanvallen
   • Beschermen tegen connection starvation
  • User Lockout
  • Administration Console beveiligen
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Voor deze cursus is kennis (op het niveau) van Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer voor Centric Applicaties vereist.
Mogelijk vervolgtraject

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie