OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Casus Oracle Designer
CodeDuurTrainingsvorm
ODESCA10 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 4.950,00 BTWvrij.

Doelstelling
Het ontwerpen en genereren met behulp van Oracle Designer van een applicatie en database op basis van een praktijk opdracht.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor de systeemontwerper in een Oracle-omgeving.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
  • ERM
  • FHD
  • Database ontwerpen
  • Module ontwerpen
  • Database generatie
  • Form, Report Generatie
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
* Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04)
* Kennis van en ervaring in het ontwerpen van informatiesystemen en ervaring met ERM en FHD.
* Goede kennis van SQL, PL/SQL, Form Builder en Report Builder.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie