OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Programmeren in Oracle*Form Builder
CodeDuurTrainingsvorm
ORAFOB5 dagenIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Doelstelling
Deze module verschaft de deelnemer inzicht en kennis omtrent de specifieke Oracle-ontwikkeltool: Oracle*Form Builder.
Doelgroep
Deze module is bestemd voor de Oracle-programmeur.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
  • Opzetten van een default applicatie in Oracle Form Builder
  • De principes van blocks en triggers
  • Functies en libraries binnen triggers
  • Bouwen van multiform applicaties
  • Beveiligingsaspecten binnen forms
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal.
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Grondige kennis van SQL en PL/SQL wordt verondersteld.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie