OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
CISO in de publieke sector
Chief Information Security Officer (CISO)
CodeDuurTrainingsvorm
PS0024 dagenKlassikaal en in-company.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Doelstelling
In deze 4-daagse topopleiding wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De opleiding is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) - voor zover deze van kracht is - als vervanging van bestaande baselines, zoals BIR, BIG, BIWA en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen.
Doelgroep
De CISO in de publieke sector opleiding is o.a. bedoeld voor (aankomend) Chief Information Security Officers (CISO's) in publieke organisaties, (informatie)beveiligingsfunctionarissen, coördinatoren I&A, informatiemanagers, IT managers, IT auditors, Functionarissen voor de Gegevensbescherming/Data Protection Officers (FG's/DPO's) en Privacy Officers (PO's).
Inhoud
  • Governance van informatiebeveiliging
  • Programma management
  • IT beveiligingsmaatregelen
  • Effectiviteit van informatiebeveiliging en exploitatie

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.
Materiaal
Het Nederlandstalige studiemateriaal is inbegrepen.
Kennis niveau
bachelor
Voorkennis
Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze CISO opleiding gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van informatiebeveiliging en hier enige jaren ervaring mee hebt.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie