OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Privacy & Data Protection in de publieke sector
CodeDuurTrainingsvorm
PS0055 dagenKlassikaal en in-company.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Doelstelling
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gekenmerkt door vele onduidelijkheden. Wat wel duidelijk is, is dat u tal van verplichtingen heeft plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA's, Big Data, privacy awareness, privacy en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Wet op de economische delicten (WED) en privacy bij publiekszaken. Er is ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.
Doelgroep
De verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO/FG) geldt voor alle overheidsorganisaties en vrijwel alle organisaties in de publieke sector en voor niet-publieke organisaties die persoonsgegevens (en/of speciale categorieën persoonsgegevens) verwerken.

Deze praktijkopleiding richt zich met name op de (specifieke) kennisbehoefte van publieke organisaties. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de centrale overheid (ministeries), provinciehuizen, gemeentes, gemeentelijke organisaties (gemeenschappelijke regelingen), publiekrechtelijke organen, zorginstellingen, onderwijs, scholen, rechtbanken, politie en justitie, de Belastingdienst, uitvoerende gemeentelijke instellingen zoals arbo en groenvoorziening, rekenkamers en alle overige uitvoerende organen en organisaties die een bewerkersrelatie (of contractuele relatie) hebben met een overheidsinstantie of een overheidsorgaan.
Inhoud
  • Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) - kernpunten
  • Het werkplan van de publieke Data Protection Officer
  • Toezichtstaken van de Data Protection Officer (DPO/FG)
  • Privacy knelpunten in de publieke sector

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
U ontvangt van ons een certificaat van deelname en u wordt - indien u dat wenst - ingeschreven in het Nederlandse Register voor Privacy Opleidingen (NRPO) dat gehouden wordt door de Nederlandse Privacy Academie (NPA). Dit register heeft juridisch gezien dezelfde status als ieder ander certificaat/register in Nederland.
Materiaal
Naast het uitgebreide studiemateriaal ontvangt u bij deze unieke praktijkopleiding het handboek Data Protectie Officer (DPO/FG), voorzien van roadmaps, tabellen, diagrammen en checklists voor de dagelijkse praktijk (t.w.v. € 100,-).
Kennis niveau
bachelor
Voorkennis
U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze praktijkopleiding succesvol te kunnen doorlopen.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie