OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Privacy & Security
CodeDuurTrainingsvorm
PS0063 dagenKlassikaal en in-company.
Prijs:Prijs op aanvraag   via informatie@ocict.nl

Doelstelling
Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001). Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.
Doelgroep
Deze 3-daagse Privacy & Security training is voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en security wil actualiseren en toetsen en/of (mede)verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij denken dan o.a. aan CISO's, DPO's/FG's, CIO's, informatiebeveiligingsmanagers, privacy officers, risico managers, IT auditors, IT managers, project managers, informatie managers, advocaten, (bedrijfs)juristen, compliance officers, systeem architecten en gegevensbeheerders.
Inhoud
  • (Cyber) Security en de rol van privacy
  • Informatiebeveiliging en privacy - samenhang
  • Waarborgen van privacy

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.
Materiaal
Het benodigde cursusmateriaal is bij de training inbegrepen.
Kennis niveau
bachelor
Voorkennis
Wij verwachten van u HBO werk- en denkniveau, enig inzicht in managementsystemen en basiskennis van de nieuwe AVG wetgeving. Enige technische kennis van netwerken, systemen en applicaties is een pré.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie