OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Domain Driven Development Refactoring naar een dieper inzicht
DDD Refactoring naar een dieper inzicht
CodeDuurTrainingsvorm
OCFODDDRF5 dagenIndividueel, Virtueel en/of Klassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Individueel, Virtueel en/of Klassikaal
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Refactoring is software zo veranderen, dat de functionaliteit gelijk blijft. Developers bewerken code in een continue serie kleine wijzigingen, die elk bestaande functies gelijk houden en onderwijl het design flexibeler of toegankelijker maken.
De training "Domain Driven Design met UML (OCFODDD)" leerde u de verbinding tussen model en implementatie te behouden. Een set basale bouwblokken en consistente taal brengt zin in de ontwikkelpogingen.

De echte uitdaging is een scherp model vinden; één dat de subtiele zorgen van domain experts uitdrukt en een praktisch design kan leveren. Uiteindelijk hopen we een model te maken dat een diep begrip van het domain bevat. Dit moet de software meer afstemmen op de denkwijze ven de domain experts en beantwoorden aan de noden van de user. Deze training verheldert dat doel, beschrijft hoe u dit benadert, en legt enkele design principes en patterns uit, die de noden van de applicatie en de ontwikkelaars zelf ondersteunen.

 Info:   Voor de gedetailleerde inhoud, vragen wij u contact op te nemen met Ronald Vader (r.vader@ocict.nl) of Rawi Marapin (r.marapin@ocict.nl).

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie