OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Functioneel Ontwerp (LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS0215 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 7.425,00 BTWvrij.

Overview
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
Doelstelling
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
Deze module belicht alle aspecten van de ontwerptaak: het opstellen van functionele specificaties in een administratieve omgeving.
Doelgroep
Aankomend functioneel ontwerpers leren hoe het opstellen van een functioneel ontwerp gestructureerd aangepakt moet worden.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
Er wordt gewerkt met technieken uit Structured Analysis/Structured Design van Edward Yourdon, vanwege hun procesmodellerend vermogen, en met entiteiten modellering van Information Engineering. Per opdracht wordt er een individuele uitwerking gemaakt en gepresenteerd, die vervolgens besproken wordt. Zo leert u te werken met verschillende abstractie niveaus van Data Flow Diagrammen, Entity Relationship Diagrammen en oefent u het maken van procesbeschrijvingen, business rules, Data Dictionary en User Interface ontwerpen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • voorbereiden functionele detaillering met daarbij aandacht voor:
  • bedrijfsfunctiemodellering
  • gegevensmodellering
  • bedrijfsproces/activiteit modellering
 • uitvoeren functionele detaillering met:
  • onderkennen van (herbruikbare) componenten
  • interfacemodellering met informatieschets, functionele uitvoerstructuur (FUS) en C(ontrol) F(low) Diagram)
  • detail beschrijven van bedrijfsactiviteiten en (herbruikbare) componenten
 • completeren consequentiestudie met:
  • OPAFIT-breed consequenties aangeven voor realisatie, implementatie en exploitatie van oplossingen.

Er wordt gewerkt met: Data Flow Diagram (DFD), Hiërarchische decompositie (FHD), Entity Relationship Diagram (ERD), Eventlist, Bedrijfsactiviteitentabel(BAT), Gegevensbewerkingstabel (GBT), Informatieschets, Functionele uitvoerstructuur (FUS), Control Flow Diagram (CFD).
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Deelnemers dienen bedrijfskundige ervaring te hebben of over kennis te beschikken op het niveau van de cursus Basis LAD (OCKS05) en minimaal een HBO werk- en denkniveau te bezitten.
Mogelijk vervolgtraject
* Informatie Analyse(LAD) (OCKSO3)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie