OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Informatie Analyse(LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS0315 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 7.425,00 BTWvrij.

Overview
Verwerven van basiskennis en inzicht om zelfstandig informatieanalyse taken te kunnen uitvoeren vanuit de benadering van Linear Application Design (LAD).
Doelstelling
Het verwerven van basiskennis en inzicht om in het taakgebied informatieanalyse te kunnen functioneren onder begeleiding van ervaren collega's, of ervaring op te doen en kennis en inzicht te verbreden om zelfstandig informatieanalyse taken te kunnen uitvoeren vanuit de benadering van Linear Application Design.
In de training ligt de nadruk meer op het begrip dan op het gebruik van de methodes, zodat u dit later ook met andere methodes kunt uitvoeren.
Na afloop van deze cursus kunt u:
 • problemen en behoeften van de organisatie inventariseren, analyseren en beschrijven.
 • oplossingsalternatieven wegen.
 • bedrijfsprocessen analyseren en een globaal objectmodel opstellen.
 • de resultaten van uw informatieanalyse formuleren en overdragen naar functioneel ontwerp.
 • een onderbouwd advies geven aan het management.
Doelgroep
Aankomend informatie analisten leren hoe het opstellen van een informatie analyse gestructureerd aangepakt moet worden.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
Probleem- en veranderingsanalyse:
 • Keuze uit acceptatie-, groei- of lineaire strategie en uit integrale of partiële aanpak.
 • Problemen relateren aan taken, de probleemeigenaar en normen van buiten
 • Probleem omvang in beeld brengen door kwantificatie en kwalificatie.
 • Problemen inzichtelijk presenteren.
 • Probleem analyseren, oplossingen aangeven per oorzaak en groeperen op Commercie, Organisatie, Personeel, Administratie, Financiën, Informatie, Juridisch, Technologie, Huisvesting (COPAFIJTH).
 • Gekozen oplossingsalternatief vastleggen in een projectdefinitie.
Modellering: uitdiepen van de projectdefinitie onderdelen:
 • Bedrijfsfunctiemodellering:
  • Essentiële functies binnen het systeem modelleren.
  • Bedrijfsdoelstellingen per functies bepalen
  • Inzetbare middelen aangeven die tot doelrealisatie kunnen leiden (COPAFIJTH).
  • Planning, Uitvoering, Control cyclus binnen het bedrijf aangeven.
 • Gegevensmodellering:
  • omgevingsmodel en bedrijfsobjectmodel uit het informatieplan begrijpen.
  • gegevens in het systeem inventariseren en structureren (ERM).
  • operationeel gegevensmodel maken uit de analyse van uitvoerproducten.
 • Bedrijfsprocesmodellering: Ontwerp indelen naar de werkwijze in het bedrijf (COPAFIJTH).
 • Consequentiestudie: consequenties van herinrichting van de bedrijfsvoering bepalen
  • in de technische infrastructuur bij de exploitatiefase
  • in de realisatie- en implementatie-fase
Daarnaast wordt aandacht besteed aan:
 • het maken van een plan van aanpak
 • interviewtechniek

Er wordt gewerkt met: Data Flow Diagram (DFD), Hiërarchische decompositie (FHD), Entity Relationship Diagram (ERD), AO, Eventlist, Bedrijfsactiviteitentabel(BAT) en Gegevensbewerkingstabel (GBT)
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Deelnemers dienen bedrijfskundige ervaring te hebben of over kennis te beschikken op het niveau van de cursus Basis LAD (OCKS05) en minimaal een HBO werk- en denkniveau te bezitten.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie