OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Basis Linear Application Development (LAD)
CodeDuurTrainingsvorm
OCKS055 dagenKlassikaal.
Lesmethoden: Klassikaal.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Deze training leert u de basisvaardigheden van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) beheermethode.
Doelstelling
Na afloop van deze training:
 • begrijpt u de samenhang tussen informatie analyse, functioneel ontwerp en technisch ontwerp
 • kunt u de modelleringstechnieken van Yourdon correct toepassen.
Doelgroep
Personen die zich willen bekwamen tot technisch ontwerper met LAD.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Casus Organisatie Plantenlust
  • Structuur van de organisatie
   • Informatiestromen op de werkvloer
   • Functies
 • Oracle Designer: Prototype van Informatie Analyse (IA) tot Bouw
  • Nieuwe applicatie aanmaken
  • Logisch ontwerp
   • ERD Bestel
   • Functie ontwerp BESTEL
  • Transform Preliminary Design - van logisch naar technisch model
  • De technische ontwerp fase
  • Generators
  • Menu, LEV en ART

 • Linear Application Development (LAD)
  • Volgens LAD zelf
  • Fase: Informatie Analyse
   • Informatieanalyse stappen
   • Opstellen Projectdefinitie
   • Uitdiepen Projectdefinitie
   • Uitvoeren Consequentiestudie
  • Functioneel ontwerp
   • Voorbereiden Functionele Detaillering
   • Uitvoeren Functionele Detaillering
   • Completeren Consequentiestudie
  • Technisch ontwerp
   • Voorbereiding
   • Transformatie
   • Ontwerpen softwarecomponenten
   • Afronding
  • Programmabouw
   • Voorbereiding
   • Ontwerpen programmastructuur
   • Detailleren programma
   • Testen
   • Afronding
  • Resultaat

 • Modellering Technieken
  • Modellen in Structured Analyses/Structured Design SA/SD
  • Data Flow Diagram
   • De Onderdelen van een DFD
   • Het proces
   • De stroom (flow)
   • Data store
   • De terminator (externe entiteit of eindpunt)
   • Richtlijnen voor het maken van DFD's
   • Besturing DFD
  • Entity Relationship Diagram
   • De Oracle ERM-methode
   • Entiteit en Relatie
   • Type relaties
   • Sub-entiteiten
   • Intersectie entiteiten
   • Formele Syntax
   • Bijzondere relaties
   • Generieke modellen
   • Attributen
   • Procedure voor Entity Relation Model
  • State Transition Diagram
   • Notatiewijze
   • Consistentiecontrole STD en besturingsfunctie
  • De modellen op elkaar afstemmen

 • Gebruikersinterfaces
  • Technieken voor het vastleggen van dialogen
   • Control Flow Diagram
   • Schermverloopschema
   • Opmerkingen
   • Dialoogbeschrijving
  • Karakter georiënteerd schermontwerp
   • Algemene ontwerpregels
   • Tabular weergave (in kolommen)
   • Form weergave (geen tabel)
   • Besturingsinformatie
   • Schermlay-out
  • Grafisch georiënteerd schermontwerp
   • User in control
   • Object - action
   • Window - opbouw
  • Printuitvoer
   • Print layout formulier
  • Functionele uitvoerstructuur
   • Begrippen en symbolen
   • Voorbeeld
  • Interviewtechniek
   • Voorbereiding
   • Het interview
   • Luisteren
   • Checklist interviewtechniek

Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Kennis op het niveau van:
* Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04)
Mogelijk vervolgtraject
* Technisch Ontwerp (LAD) (OCKS01)
* Functioneel Ontwerp (LAD) (OCKS02)
* Informatie Analyse (OCKS03)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie